Wsparcia A3 ver1

ogłoszenie GW 7 i 21.11 SP51

Drodzy Rodzice!

14 listopada 2018r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I-III oraz rozmowy indywidulne wychowawców z rodzicami

15 listopada 2018r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII, od godz. 17.20 do 19.00 - konsultacje z nauczycielami

 

Konkurs "Nauczyciel na medal 2018"


Informujemy, że  nauczycielki SP51, zostały zgłoszone przez uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie "Nauczyciel na medal 2018". Zachęcamy więc uczniów i rodziców do oddania swego głosu na:

Panią Alinę Martuniuk - zagłosuj

Panią Dorotę Lankau - zagłosuj

am

 dl

Alfik Matematyczny - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

Do 31 października 2018r wychowawcy klas II-III oraz nauczyciele uczący matematyki w klasach IV-VIII przyjmują zgłoszenia uczniów do konkursu. Koszt udziału w Alfiku Matematycznym to 10 zł.

               

 

                W środę 21 listopada 2018 odbędzie się ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny.  Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 8). Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

Drodzy Rodzice !

Warsztaty dla rodziców „Akademii Rodzica” - Szczęśliwy rodzic - szczęśliwe dziecko.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 17.10.2018r. (środa) godz. 17.00 - stołówka szkolna. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy .

Urszula Kisielewska i Agnieszka Perkowska

FUNDUSZ NASZYCH DZIECI PRZY RADZIE RODZICÓW


Wpłat można dokonywać na Konto Nr: 86 1020 1332 0000 1802 0971 1641

ORAZ DO JEDYNEK KLASOWYCH

Ustalona opłata: Za każde dziecko uczące się w szkole - 50

Serdecznie zapraszam na bezpłatne warsztaty dla rodziców naszej szkoły:

                           AKADEMIA RODZICA

           "Szczęśliwy rodzic- szczęśliwe dziecko"

Warsztaty odbywać się będą raz w miesiącu w wybranym dniu tygodnia w godzinach między 16.30 a 18.30 na terenie SP 51 w Białymstoku (czas i godziny do uzgodnienia) Informacja o pierwszym spotkaniu ukarze się na stronie szkoły oraz tablicy informacyjnej.

Głównym celem warsztatów jest:

-poszerzenie informacji z dziedziny rodzicielstwa,

-pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,

-integracja środowiska szkolnego,

- pokonanie trudności w sytuacjach wychowawczych,

-wzajemne wsparcie poprzez wymianę doświadczeń rodzicielskich,

-wspólne poszukiwania narzędzi ,aby być szczęśliwym rodzicem , szczęśliwych dzieci.