dniotwarte2017

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA


Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku prowadząca Oddziały Przedszkolne w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera.

Zapytanie Nabór Partnera

plakat biebrza

kolonie

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKI

Harmonogram wpłat za posiłki za miesiące III - IV 2017

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKA

Terminy wpłat

kasa szkoły
konto szkoły

Kwota:

II śniadanie 2,00 obiad 3,80

Kwota:

II śniadanie 2,00  

obiad 3,80 podwieczorek 2,00

III

1-3.03.2017r.

6-10.03.2017r.

13-17.03.2017r.

20-24.03.2017r.

27-31.03.2017r.

23dni

133,40

179,40

27, 28.02, 01.03.2017r.

IV

3-7.04.2017r.

10-14.04.2017r.

18-21.04.2017r.

24-28.04.2017r.

19 dni

110,20

148,20

28, 29, 30.03.2017r.

Nr konta w celu dokonywania wpłat za posiłki:  12 1240 1154 1111 0010 3567 5308

Prosimy dokonując wpłat za żywienie o następującą informację: imię i nazwisko dziecka, oddział.

ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRACOWNICY

Harmonogram wpłat za posiłki za miesiące III - IV 2017

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

Kwota:

Obiad 3,80

Kwota:

Obiad   6,80 pracowników

Terminy wpłat

kasa szkoły
konto szkoły

 
 

III

1-3.03.2017r.

6-10.03.2017r.

13-17.03.2017r.

20-24.03.2017r.

27-31.03.2017r.

23 dni

87,40

156,40

27, 28.02, 01.03.2017r.

 

IV

3-7.04.2017r.

10-12.04.2017r.

19-21.04.2017r.

24-28.04.2017r.

16 dni

60,80

108,80

28, 29, 30.03.2017r.

 

Nr konta w celu dokonywania wpłat za posiłki:  12 1240 1154 1111 0010 3567 5308

Prosimy dokonując wpłat za żywienie o następującą informację: imię i nazwisko dziecka, oddział.

Hubert1

Mk