Hubert1

Mk

Drodzy Rodzice

W związku z prowadzoną ewaluacją zewnętrzną przez wizytatorów Podlaskiego Kuratorium Oświaty prosimy Państwa o wypełnienie ankiety elektronicznej. Login i hasło dostępu zostanie przekazane przez Państwa dzieci w dniu 10 stycznia.

Ankiety będzie można wypełniać tylko w dniu 10 i 11 stycznia.

W dniu 11 stycznia ankietowaniem na terenie szkoły będą objęci również uczniowie klas V i VI.

Dziękuję za współpracę.

                                                                             Dyrektor Szkoły 

Małgorzata Gwaj-Szastaj

ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRACOWNICY

Harmonogram wpłat za posiłki za miesiące I - II 2017

Rozpoczęcie żywienia – 02.01.2017r.

M-c Dni żywieniowe
od ...   do…
Ilość dni żywieniowych

Kwota:

Obiad 3,80

Kwota:

Obiad   6,80 pracowników

Terminy wpłat

kasa szkoły
konto szkoły

 
 
I

2-5.01.2017r.

9-13.01.2017r.

16-20.01.2017r.

14dni 53,20 95,20 2, 3,4.01.2017r.  
II

6-10.02.2017r.

13-17.02.2017r.

20-24.02.2017r.

27-28.02.2017r.

17 dni 64,60 115,60 30,31.01.2017r.,
6,7.02.2017r.
 


 
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKI

Harmonogram wpłat za posiłki za miesiące I- II 2017

Rozpoczęcie żywienia – 02.01.2017r.

M-c Dni żywieniowe
od ...   do…
Ilość dni żywieniowych ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKA

Terminy wpłat

kasa szkoły
konto szkoły

Kwota:

II śniadanie 2,00 obiad 3,80

Kwota:

II śniadanie 2,00  

obiad 3,80 podwieczorek 2,00

I

2-5.01.2017r.

9-13.01.2017r.

16-20.01.2017r.

23-27.01.2017r.

30-31.01.2017r.

21dni 121,80 163,80 2, 3,4.01.2017r.
II

1-3.02.2017r.

6-10.02.2017r.

13-17.02.2017r.

20-24.02.2017r.

27-28.02.2017r.

20 dni 116,00 156,00 30,31.01.2017r.

Nr konta w celu dokonywania wpłat za posiłki:  12 1240 1154 1111 0010 3567 5308

Prosimy dokonując wpłat za żywienie o następującą informację: imię i nazwisko dziecka, oddział.

W Roku Szkolnym 2016/2017 w naszej szkole nie przewidujemy organizacji półkolonii w ramach ferii zimowych.

Projekt „Niewiedza – wykluczone!” startuje z zajęciami od 5XII.

W dniach od 1 do 3 XII prowadzący skontaktują się z Państwem w celu ustalenia terminów i godzin zajęć.

WYNIKI Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii – etap szkolny (23.XI.2016 r.)

Wyniki

WYNIKI Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody – etap szkolny (22.XI.2016 r.)

Wyniki Przyroda