6 Białostocki Tygodzień Czytania Dzieciom


btcd6 logoZapraszam do wzięcia udziału w 6 Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom w Szkole Podstawowej Nr 51 w dniach 5-9 czerwca (uroczysta inauguracja 2 czerwca w Operze  i Filharmonii Podlaskim Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku). Akcja promująca czytelnictwo polega na przeczytaniu fragmentu książki(10-15 min.) przez chętnego rodzica w klasie  w której uczy się jego dziecko. Literaturę dostosowaną do wieku dobierają nauczyciele -bibliotekarze z SP 51, ale można czytać ulubione książki z dzieciństwa ! Serdecznie zapraszamy!

Drodzy Rodzice.

Przypominamy, że dni 1, 2, 3 maja 2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

plakat BagnowkaWygoda

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKI

Harmonogram wpłat za posiłki za miesiąc V 2017

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKA

Terminy wpłat

kasa szkoły
konto szkoły

Kwota:

II śniadanie 2,00 obiad 3,80

Kwota:

II śniadanie 2,00  

obiad 3,80 podwieczorek 2,00

V

4-5.05.2017r.

8-12.05.2017r.

15-19.05.2017r.

22-26.05.2017r.

29-31.05.2017r.

20 dni

116,00           PROSZĘ KWOTĘ OBIADÓW POMNIEJSZYĆ O EWENTUALNE WYCIECZKI SZKOLNE

156,00       PROSZĘ KWOTĘ OBIADÓW POMNIEJSZYĆ O EWENTUALNE WYCIECZKI SZKOLNE

27, 28.04.2017r.

 Nr konta w celu dokonywania wpłat za posiłki: 12 1240 1154 1111 0010 3567 5308

 Prosimy dokonując wpłat za żywienie o następującą informację: imię i nazwisko dziecka, oddział.

ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRACOWNICY

Harmonogram wpłat za posiłki za miesiąc V 2017

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

Kwota:

Obiad 3,80

Kwota:

Obiad   6,80 pracowników

Terminy wpłat

kasa szkoły
konto szkoły

 
 

V

4-5.05.2017r.

8-12.05.2017r.

15-19.05.2017r.

22-26.05.2017r.

29-31.05.2017r.

20 dni

76,00

PROSZĘ KWOTĘ OBIADÓW POMNIEJSZYĆ O EWENTUALNE WYCIECZKI SZKOLNE

136,00      

27, 28.04.2017r.

 

 Nr konta w celu dokonywania wpłat za posiłki: 12 1240 1154 1111 0010 3567 5308

Prosimy dokonując wpłat za żywienie o następującą informację: imię i nazwisko dziecka, oddział.

25 kwietnia 2017r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas 0-III

27 kwietnia 2017r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VI

W tym dniu o godz. 17.00 zebrania rozpoczną się spotkaniem z Policją, która będzie poruszała problemy związane z cyberprzemocą oraz niezwykle niebezpiecznymi zjawiskami, które w ostatnim czasie  spędzają sen z powiek rodzicom. Na to spotkanie zapraszamy też rodziców klas I-III, którzy mogą dowiedzieć się więcej na temat zabaw zagrażających ich dzieciom w Internecie.

Rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych ( "zerówka")
i klas pierwszych w roku szkolnym 2017/18
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 będzie odbywać się w terminie 06 – 13 kwietnia 2017 r.
Zapraszamy do składania zgłoszeń w godzinach pracy sekretariatu.
Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do placówki będzie można wypełnić za pośrednictwem strony internetowej:
Następnie zgłoszenie należy wydrukować,  podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.
Zgłoszenie przyjęcia dziecka do placówki będzie też do pobrania w sekretariacie szkoły. 

Informacja dotycząca zasad rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Informacja dotycząca zasad rekrutacji do szkół podstawowych