DOTYCZY RODZICÓW DZIECI KLAS PIERWSZYCH
W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Rodzice zainteresowani zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 (od września 2021r.) proszeni są o wypełnienie i złożenie do dnia 31.05.2021r. podpisanej karty zgłoszenia oraz oświadczenia dotyczącego uczęszczania dziecka do klasy integracyjnej.

Kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie należy wrzucić do urny wystawionej w szkole („wejście B”) w godzinach 7.00 – 17.00.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Oświadczenie klasa integracyjna

 Organizacja pracy szkoły od 26 kwietnia 2021r.

 

26 kwietnia

klasy: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB- nauczanie stacjonarne w szkole

klasy IC, ID, IIC, IID, IIIC – nauczanie zdalne

27 kwietnia

klasy: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB - nauczanie zdalne

klasy IC, ID, IIC, IID, IIIC - nauczanie stacjonarne w szkole

28 kwietnia

klasy: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB - nauczanie stacjonarne w szkole

klasy: IC, ID, IIC, IID, IIIC – nauczanie zdalne

Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji

Nauczanie w klasach IV – VIII nadal w trybie zdalnym.

Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej. Obiady będą serwowane od 4 maja.

 

29 i 30 kwietnia dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Przedszkole funkcjonuje w pełnym zakresie, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

                                                           Andrzej Wasilewski

Dyrektor SP Nr 51

 

 

W dniach 26-28.04.2021 w klasach I - III nie będzie obiadów.

 
ZBIÓRKA NAKRĘTEK DLA RYCERZA MIKOŁAJA
mikolajDOŁĄCZAMY DO ZBIÓRKI NAKRĘTEK DLA RYCERZA MIKOŁAJA. JEŚLI ZBIERASZ NAKRĘTKI I NIE WIESZ KOMU JE DAĆ PRZYNIEŚ DO SZKOŁY.
PRZYŁĄCZCIE SIĘ 🙂

Organizacja pracy szkoły od 22.III.2021r.

 

Od 22 marca do 11 kwietnia br. zajęcia szkolne w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły ( tj. klasy I – VIII ).

Dla uczniów klas I – III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych szkoła zapewnia opiekę świetlicy. Warunkiem jest wniosek rodzica.

Przedszkole funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

Andrzej Wasilewski

Dyrektor SP Nr 51

Opłata za obiady w miesiącu marcu wynosi 80,50 zł (3,50złx23 dni). Kwotę tą należy wpłacić do 10 marca.

Odpisy za miesiąc luty będą uwzględnione przy opłatach w kwietniu.