Organizacja pracy szkoły od 9.XI.2020r. 

 

Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. zawieszone są zajęcia stacjonarne dla klas I-III. Klasy te przechodzą na nauczanie zdalne. Praca zdalna jest też kontynuowana w klasach IV-VIII.

Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.

Szczegółowe informacje nauczyciele przekazują przez dziennik LIBRUS. 

 

Dyrektor Szkoły

Andrzej Wasilewski

sp51 szkola

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie

i przeciwdziałanie COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Czytaj więcej...

obiadOpłata za posiłki w oddziałach przedszkolnych za wrzesień 2020r.

 

Czytaj więcej...

Podręczniki do religii katolickiej
Podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego,,Tak!Jezus mnie kocha"
aut.E.Kondrak,D.Kurpiński,J.Snopek wyd.Jedność, Kielce 2020
 
Klasy I - Podręcznik do religii dla klasy I ,,Poznaję Boży Świat" aut.ks.dr K.Mielnicki i E.Kondrak wyd.Jedność Kielce 2020
Klasy II Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej,,Idziemy do Jezusa" aut.D.Kurpiński,J.Snopek wyd.Jedność Kielce 2015
Klasy III-Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej W drodze do wieczernika ,,Przyjmujemy Pana Jezusa 3"
wyd.WAM + ćwiczenia ,,Zeszyt ucznia przyjmujemy Pana Jezusa 3"
Klasy IV -,,Miejsca pełne BOGActw"podręcznik+ćwiczenia, wyd.Jedność
Klasy V - Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak wyd.Jedność Kielce 2020
Klasy VI-,,Tajemnice BOGAtego życia"podręcznik +ćwiczenia,wyd.Jedność
klasy VII-,,Błogosławieni,którzy szukają Jezusa" nie ma ćwiczeń,wyd.Jedność

Klasy VIII-,,Błogosławieni,którzy ufają Jezusowi" nie ma ćwiczeń,wyd.Jedność

 

Na lekcjach katechezy omówione zostaną szaczegóły zakupu podręczników.

KLASY I

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DNIA 1 WRZEŚNIA 2020       GODZ. 8.45

Spotkanie z wychowawcami przed wejściem do szkoły (tzw. „starym wejściu do szkoły”), skąd wychowawcy zabiorą uczniów do sal na zajęcia organizacyjne. Dziecku może towarzyszyć jedna osoba dorosła. Wejście na teren szkoły zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp).

 

KLASY II

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DNIA 1 WRZEŚNIA 2020     GODZ. 10.00

Spotkanie z wychowawcami przed wejściem do szkoły (tzw. „starym wejściu do szkoły”), skąd wychowawcy zabiorą uczniów do sal na zajęcia organizacyjne. Uczniom nie mogą towarzyszyć osoby dorosłe. Wejście na teren szkoły zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp).

KLASY III A, B, C

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DNIA 1 WRZEŚNIA 2020    GODZ. 11.15

Spotkanie z wychowawcami przed wejściem do szkoły (tzw. „starym wejściu do szkoły”), skąd wychowawcy zabiorą uczniów do sal na zajęcia organizacyjne. Uczniom nie mogą towarzyszyć osoby dorosłe. Wejście na teren szkoły zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp).

 

KLASA III D

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DNIA 1 WRZEŚNIA 2020    GODZ. 9.00

Spotkanie z wychowawcami przed wejściem do szkoły (tzw. „starym wejściu  do szkoły”), skąd wychowawcy zabiorą uczniów do sal na zajęcia organizacyjne. Dziecku może towarzyszyć jedna osoba dorosła. Wejście na teren szkoły zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp).