Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 51 w Białymstoku informuje, iż podręczniki do klas I-VII zostaną zakupione przez szkołę z dotacji z budżetu państwa.

Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika z religii we wrześniu.

We wrześniu kupowane będą również podręczniki do oddziałów przedszkolnych.