Plakat dla BartusiaDzisiejszy świat nastawiony jest na sukces. Rozwój cywilizacji jest tak szybki, że często zapominamy, albo nie mamy czasu sami dla siebie. Nie doceniamy tego, co mamy najcenniejsze -ZDROWIE. Słysząc postawioną diagnozę, zastanawiamy się, czemu to ja? Zatrważające jest to, że chorują coraz młodsze dzieci.

Bartuś jest synem naszej koleżanki z pracy. Niestety zachorował na ciężką odmianę Białaczki. Pracownicy SP 51 w Białymstoku zwracają się do wszystkich ludzi o dobrym sercu o POMOC! W dniach 10-14 czerwca w naszej placówce będzie przeprowadzona akcja zbiórki pieniędzy na pomoc dla Bartusia.

„EUROPO, JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało – Czerwonych” w Szkole Podstawowej Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

W roku szkolnym 2018/2019 mieliśmy okazję uczcić kilka ważnych dat. W roku 2018 przypadła setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w roku 2019 rocznica odzyskania niepodległości przez nasze miasto – Białystok. Natomiast w maju 2019r. przypada 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Te ważne daty nie mogły zostać niezauważone w naszej szkole.

Zawsze uroczyście obchodzimy święta narodowe, do których należy również Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Pragnęliśmy w tym roku szkolnym, aby o naszej tradycji dowiedziała się również społeczność lokalna. Oprócz uroczystości wewnątrzszkolnych uczniowie wraz z nauczycielem plastyki, cenionym, białostockim artystą, Aleksandrem Grzybkiem przygotowali dekoracje, które pokazały nasz patriotyzm również na zewnątrz szkoły. Wejście do budynku szkolnego ozdobiły dwie duże płyty pomalowane w barwach flagi Polski z napisami: „3 Maja” oraz „Święto Narodowe”. W pobliżu plansz stanęły biało-czerwone proporce. Aby podkreślić, że jest to bardzo radosne i wiosenne święto wejście do budynku ozdobiły łąki pełne motyli. Wszystkie dekoracje zostały wykonane przez uczniów na lekcjach plastyki. Warto podkreślić, że do ich wykonania wykorzystano niepotrzebne już płyty, karton oraz tekturowe rury. Tak więc nasze dekoracje nie tylko świetnie wpisują się w wychowanie patriotyczne młodzieży, ale i kształtują postawy ekologiczne.

Prezentacja „EUROPO, JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało – Czerwonych”

Czytaj więcej...

plakattyton

Fluoryzacja

Proszę zainteresowane osoby z obecnych klas I – V o wpłatę 5 zł na zakup szczoteczek do fluoryzacji zębów na rok szkolny 2019/2020.

Osoby, które nie wyrażają chęci poddania dziecka fluoryzacji, proszone są o złożenie pisemnej rezygnacji z w/w zabiegu.

Wpłaty bądź rezygnację proszę przekazywać wychowawcom poszczególnych klas do 14 czerwca 2019.

Konkurs fotograficzny „Niepodległa z moją babcią lub dziadkiem”

Celem konkursu jest:

a)      popularyzacja fotografii wśród uczniów,

b)      propagowanie współczesnego wizerunku babci i dziadka,

c)     ukazanie więzi łączących wnuki z dziadkami.

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) I kategoria wiekowa: IV-VI klasa

b) II kategoria wiekowa: VII-VIII klasa

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu trzy, samodzielnie wykonane, wcześniej niepublikowane zdjęcia.

3. Prace należy dostarczyć do pedagoga w formie zdjęć o wymiarach nie większych niż 20x30 cm.

4. Pracę należy opisać na  odwrocie według następującego wzoru:

Imię i nazwisko autora, klasa

Imię i nazwisko babci lub dziadka

5. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 27 maja 2019 roku. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród

1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów. 

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) zgodność z tematem przewodnim,

b) pomysłowość i nieszablonowość,

c)    umiejętności artystyczne autora pracy (m. in. kompozycja, oryginalność w ujęciu tematu).

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się  3 czerwca 2019r.

4. Za udział w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, wystawa pokonkursowa oraz publikacja najciekawszych prac na stronie internetowej Szkoły.

KONKURS!!!

W ramach ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku organizuje konkurs na MEM internetowy i animację w formacie GIF dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia. W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły składające się z maksymalnie trzech osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 MEMY internetowe i 3 animacje w formacie GIF. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe dla twórców najlepszych prac, które zajmą pierwsze (miniwieża), drugie (tablet) i trzecie miejsce (hulajnoga) w obu kategoriach konkursowych. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

Termin przesyłania propozycji konkursowych - do 6 czerwca 2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 

Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów gimnazjów w województwie podlaskim.

Informacja powyższa jest dostępna na stronie internetowej urzędu pod adresem:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/14507.html