Konkursy

Konkurs „Witaj lato”


Świetlica ogłasza konkurs plastyczny pt. „Witaj lato”

 

Warunki konkursu:

- w konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III uczęszczający do świetlicy,

-format i technika dowolna,

-prace muszą być czytelnie podpisane

-prace należy dostarczyć do świetlicy do dnia

- nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu,

- kryteria: pomysłowość, estetyka i samodzielność.

- rozstrzygnięcie konkursu- 17.06.2016r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

            p. Magdalena Lewońko, Iza Jaworowska, Sabina Sapkowska

Konkurs „Lato na Podlasiu”


Świetlica ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Lato na Podlasiu”

 

Warunki konkursu:

- w konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0- III uczęszczający

-format zdjęć- dowolny,

- ilość zdjęć –do 5, każde

-zdjęcia umieszczone w kopercie z imieniem i nazwisko oraz klasą,

-prace należy dostarczyć do świetlicy do dnia 15.06. 2016r.,

- nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu,

- rozstrzygnięcie konkursu- 17.06.2016r.,

- kryteria: pomysłowość, właściwe ujęcie tematu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

      p. Sabina Sapkowska i p. M. Lewońko

Rozstrzygnięto świetlicowe konkursy :


Prace w konkursie plastycznym pt. „Ozdoby Wielkanocne” oceniane były w dwóch kategoriach:

 

Oddziały przedszkolne:

1 miejsce - Zuzanna Jurczewska kl 0 b

2 miejsce - Natalia Zaręba kl. 0 a

 

Klasy I- III (koszyki):

1 miejsce - Julia Tur kl. III a

2 miejsce - Krawiel Marcelina kl. II c

3 miejsce- Olga Jamróz kl. III b

 

W konkursie fotograficznym pt. „Uroki zimy” miejsca odpowiednio zajęli:

1 miejsce - Maksymilian Ignatiuk kl. 0 b i Jakub Ignatiuk kl. II a

2 miejsce - Małgorzata Filinowicz kl. III a

            3 miejsce - Kajetan Białowarczuk kl. 0 b

 

W konkursie plastycznym pt. „Pisanki, Kraszanki, Wyrywanki” prace oceniane były w kategorii 0- III:

1 miejsce - Wiktoria Stolarska kl. I b

2 miejsce - Amelia Szydłowska kl. IV a

3 miejsce - Michaela Sushenok kl. I b

 

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone w świetlicy w dniu 11.04.2016r.

 

Świetlica ogłasza miejski konkurs literacki pt.

„Czy to bajka czy nie bajka - każda książka poczytajka”


Warunki konkursu:

- w konkursie mogą brać udział uczniowie klas II- III uczęszczający do świetlicy,

- konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte,

- pytania będą opracowane na podstawie książki Wandy Chotomskiej „Legendy Polskie”:

  • „Legenda o Lechu, Czech i Rusie”
  • „Legenda o Popielu i Mysiej Wieży”
  • „Legenda o Piaście i postrzyżynach jego syna Siemowita”
  • „Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy”

-termin zgłaszania do dnia 10.04. 2016 r.,

- konkurs odbędzie się dnia 18.04.2016r.

- nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

p. Sabina Sapkowska, p. Justyna Augustynowicz

Świetlica ogłasza konkurs fotograficzny pt.

„Kolorowa wiosna”


Warunki konkursu:

- w konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0- III uczęszczający do świetlicy,

-format zdjęć- dowolny,

- ilość zdjęć –do 5, każde podpisane,

-zdjęcia umieszczone w kopercie z imieniem i nazwisko oraz klasą,

-prace należy dostarczyć do świetlicy do dnia 25.05. 2016r.,

- nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu,

- rozstrzygnięcie konkursu- 03.06.2016r.,

- kryteria: pomysłowość, właściwe ujęcie tematu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

p. Sabina Sapkowska i p. M. Lewońko

Świetlica ogłasza międzyszkolny konkurs plastyczno- techniczny pt.

„Ziemia w Twoich rękach”


- Prace będą oceniane w kategorii:

  • I kategoria dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  • II kategoria: uczniowie klas I- III szkoły podstawowej
  • III kategoria: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

-Tematyka pracy plastycznej dotyczy ochrony przyrody, przyszłości naszej planety

-Praca może być wykonana dowolną techniką np. rysunek, malarstwo, grafika,  wyklejanka, mile widziana makieta

- Forma pracy konkursowej - A4 (z wyłączeniem makiet)

- Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko, klasa,

- Oceniane będą: oryginalność, estetykę wykonanej pracy, zastosowaną technikę, pomysłowość, samodzielność

- Prace należy dostarczyć do dnia 19.04.2016r.

- Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 22 kwietnia

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

p. Sabina Sapkowska, p. Justyna Augustynowicz,

p. Magdalena Lewońko, p. Izabela Jaworowska, p. Wioletta Łukaszewicz

Konkurs plastyczny

pt.: „Wierszyki ćwiczące języki”


Cele:

- Plastyczne zilustrowanie jednego z polskich łamańców językowych.

- Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz ekspresji plastycznej.

- Rozbudzanie umiejętności werbalnych u dzieci.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III

Format pracy: A2, A3

Technika wykonania dowolna.

Termin dostarczenia prac: 7 marzec 2016 r.

Prowadzący:

Wioletta Łukaszewicz

Magdalena Lewońko

Justyna Augustynowicz

Konkurs plastyczny

pt.: „Pisanki, kraszanki, wyrywanki”


Cele:

- Pielęgnowanie tradycji wielkanocnych oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów.

Konkurs przebiega w kategoriach:

- klasy I-III

- klasy IV-VI

Technika wykonania prac dowolna.

Termin dostarczenia prac: 29 luty 2016 r.

Prowadzący:

Wioletta Łukaszewicz

Sabina Sapkowska

Konkurs plastyczny

pt.: „Najpiękniejsza palma wielkanocna”


Cele:

- budzenie u dzieci wrażliwości estetycznej,

- podtrzymywanie i popularyzacja tradycji wielkanocnych,

- promowanie postaw twórczych.

Konkurs przebiega w kategoriach:

- klasy I-III

- klasy IV-VI

Palmy mogą być wykonane indywidualnie bądź zespołowo; dopuszcza się wykonanie prac wspólnie z rodzicami.

Termin dostarczenia prac:

9 marzec 2016 r.

Prowadzący:

Izabela Jaworowska