Konkurs plastyczny świetlicowy przy SP 51

z cyklu “CZTERY PORY ROKU” – “ZIMA I JEJ OBLICZA”


           obraz1Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci ze świetlicy szkolnej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym z cyklu “CZTERY PORY ROKU” pt. “ZIMA I JEJ OBLICZA”.

Cele:
1. Rozwijanie ekspresji plastycznej i wyobraźni dzieci.
2. Poznawanie nowych technik plastycznych, możliwości ekperymentowania znanymi technikami oraz doświadczania w łączeniu różnych technik w pracy.
3. Doskonalenie zdolności manualnych.
4. Czerpanie radości z tworzenia.

 Regulamin:
1. Adresatami konkursu są uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. L. Zamenhofa nr 51 w Białymstoku
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej.
3. Każdy uczestnik wykonuje pracę samodzielnie według własnego pomysłu.
4. Prace plastyczne wykonywane są techniką płaską w dowolnym formacie (A4- najmniejszy) (kredki, pastele, farby, ołówek, wycinanki, collage, różne dowolne materiały typu np. folia, skrawki włóczek, wstążek, koronek…. Itp.)
5. Każda praca powinna być opisana na odwrocie ( imię i nazwisko autora, klasa)
6. Ocenie będą podlegać: estetyka pracy, zgodność z tematem, pomysłowość.
7. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnienia oraz dyplomy.

8. Prace zostaną wyeksponowane w Galerii Świetlika na korytarzu przy świetlicy szkolnej.

Prace należy dostarczyć wychowawcom świetlicy do 25 lutego 2022 r.

Organizatorzy: Wychowawcy Świetlicy