Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z aerobiku,  w dwóch klasach szóstych dziewcząt 6b i 6c oraz z gimnastyki korekcyjnej w klasie 4b.


areobik08Ponieważ szkoła nie ma dużej sali gimnastycznej tylko małą do gimnastyki korekcyjnej stąd, pomysł na zajęcia w-f w takich warunkach. Zajęcia przy muzyce bardzo podobały się dziewczętom z klas szóstych. Pokaz prowadzącego motywował je do aktywnego udziału w lekcji. Na zajęciach kształtowałam sprawność fizyczną, poczucie rytmu, estetykę ruchu. Dziewczęta mogły przedstawić własną inwencję twórczą. W czasie lekcji nauczyciel podkreślał potrzebę aktywności ruchowej w czasie wolnym. Zaprezentował formę zajęć fitness, którą można realizować przez całe życie.

Scenariusz z gimnastyki korekcyjnej przeprowadzono w klasie czwartej chcąc podkreslić potrzebę, jak najwcześniejszego wyrobienia nawyku prawidłowej postawy. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach i wykonywały ćwiczenia na ławeczkach z użyciem przyborów. Nauczyciel zwracał uwagę na poprawność wykonywanych ćwiczeń korekcyjnych i czuwał nad bezpieczeństwem. Podkreślił, że wady postawy biorą się ze złych nawyków: nieprawidłowego siedzenia w ławce, noszenia ciężkich toreb na ramieniu, garbieniu się itp. Scenariusz pokazuje, że lekcja z gimnastyki korekcyjnej nie musi być nudna dla dzieci.

Scenariusz Areobik

Scenariusz gimnastyka korekcyjna