OSTRZEŻENIE DYREKTORA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Zwracam się do rodziców uczniów naszej szkoły z ostrzeżeniem przed niebezpieczną grą komputerową „Niebieski Wieloryb” („Blue Whale”). Gra ta jest zagrożeniem dla zdrowia i życia młodych ludzi i polega m.in. na samookaleczaniu, a nawet prowadzi do samobójstwa.

W związku z powyższym, proszę o wzmożone monitorowanie przez Państwa z jakich gier i z jakich stron internetowych korzystają Państwa dzieci.

Jednocześnie zapewniam, że w razie potrzeby psycholog i pedagog szkolny służą pomocą.

List Rzecznika Praw Dziecka (PDF)

List Ministra Edukacji Narodowej