Organizacja pracy szkoły od 17 do 30 maja 2021 r.

 

Klasy I – III – nauczanie stacjonarne

Klasy IV - VIII

17 maja, 18 maja, 19 maja

klasy: IVA, IVB, IVC, IVD, VA, VB, VIA- nauczanie stacjonarne w szkole

klasy: VIB, VIC, VID, VIE, VIIA, VIIB, VIIC – nauczanie zdalne

20 maja, 21 maja, 24 maja

klasy: IVA, IVB, IVC, IVD, VA, VB, VIA - nauczanie zdalne

klasy: VIB, VIC, VID, VIE, VIIA, VIIB, VIIC - nauczanie stacjonarne w szkole

28 maja

klasy: IVA, IVB, IVC, IVD, VA, VB, VIA - nauczanie stacjonarne w szkole

klasy: VIB, VIC, VID, VIE, VIIA, VIIB, VIIC – nauczanie zdalne

Klasy VIII – nauczanie zdalne, stacjonarnie konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych

 

25, 26, 27 maja – egzamin ósmoklasistów

(w czasie egzaminów szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych ani opiekuńczych)

W dniach nauki stacjonarnej zapewniamy obiady.

Przedszkole funkcjonuje w pełnym zakresie, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

                                                             Andrzej Wasilewski

                                                            Dyrektor SP Nr 51