obiadHarmonogram wpłat za posiłki za styczeń - luty 2019

 

ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRACOWNICY

Harmonogram wpłat za posiłki za miesiące I - II  2019

Rozpoczęcie żywienia – 02.01.2019r.

 

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

Kwota:

 

Obiad 3,80

Kwota:

 

Obiad   6,80 pracowników

Terminy wpłat do…

 


konto szkoły

I

2-4.01.2019r.

8-11.01.2019r.

14-18.01.2019r.

.

dni 12

45,60

81,60

07.01.2019r.

II

4-8.02.2019r.

11-15.02.2019r.

18-22.02.2019r.

25.02-1.03.2019r.

dni 19 72,20 129,20 30.01.2019r.  

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr :

12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę , obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Brak wpłaty w terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły) skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!

 

Informacja dotycząca odpisu posiłku

Nieobecności dziecka w dniu następnym zgłaszać należy do godz.14.30

 pod numerem telefonu: 85 678 50 73 – intendent

Odpis nie będzie zrealizowany za dzień w którym zgłaszają Państwo nieobecność.

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKI

Harmonogram wpłat za posiłki za miesiące I - II 2019

Rozpoczęcie żywienia – 2.01.2019r.

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKA

Terminy wpłat

konto szkoły

Kwota:

II śniadanie 2,00 obiad 3,80

Kwota:

 II śniadanie 2,00  

obiad 3,80 podwieczorek 2,00

I

2-4.01.2019r.

7-11.01.2019r.

14-18.01.2019r.

21-25.01.2019r.

28-31.01.2019r.

      

po zakończeniu miesiąca
na podstawie rozliczenia intendenta szkoły

II

4-8.02.2019r.

11-15.02.2019r.

18-22.02.2019r.

25.02-1.03.2019r

      po zakończeniu miesiąca
na podstawie rozliczenia intendenta szkoły

 Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr :

12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę, obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Płatność za posiłki prosimy dokonać w terminie 5 dni po rozliczeniu miesiąca przez intendent.

 

Informacja dotycząca odpisu posiłku

Nieobecności dziecka w dniu następnym zgłaszać należy do godz.14.30

 pod numerem telefonu: 85 678 50 73 – intendent

Odpis nie będzie zrealizowany za dzień w którym zgłaszają Państwo nieobecność.