obiadHarmonogram wpłat za posiłki za styczeń - maj 2019

 

ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRACOWNICY

Harmonogram wpłat za posiłki za miesiące I - V 2019

Rozpoczęcie żywienia – 02.01.2019r.

 

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

Kwota:

 

Obiad 3,80

Kwota:

 

Obiad   6,80 pracowników

Terminy wpłat do…

 


konto szkoły

 

I

2-4.01.2019r.

8-11.01.2019r.

14-18.01.2019r.

.

 

dni 12

 

45,60

 

81,60

 

07.01.2019r.

 

II

4-8.02.2019r.

11-15.02.2019r.

18-22.02.2019r.

25.02-1.03.2019r.

 

dni 19

 

72,20

 

129,20

 

30.01.2019r.

 

 

III

1.03.2019r.

4-8.03.2019r.

11-15.03.2019r.

18-22.03.2019r

25-29.03.2019r.

 

dni 21

 

79,80

 

142,80

 

27.02.2019r

 

 

IV

1-5.04.2019r.

8-12.04.2019r.

24-26.04.2019r.

 

dni 13

 

49,40

 

88,40

 

27.03.2019r.

 

 

V

6-10.05.2019r.
 
13-17.05.2019r.
 
20-24.05.2019r
 
27-31.05.2019r.

 

dni 20

 

76,00

 

136,00

 

30.04.2019r.

 

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr :

12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę , obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Brak wpłaty w terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły) skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!

 

Informacja dotycząca odpisu posiłku

Nieobecności dziecka w dniu następnym zgłaszać należy do godz.14.30

pod numerem telefonu: 85 678 50 73 – intendent

Odpis nie będzie zrealizowany za dzień w którym zgłaszają Państwo nieobecność.

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKI

Harmonogram wpłat za posiłki za miesiące I - II 2019

Rozpoczęcie żywienia – 2.01.2019r.

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKA

Terminy wpłat

konto szkoły

Kwota:

II śniadanie 2,00 obiad 3,80

Kwota:

 II śniadanie 2,00  

obiad 3,80 podwieczorek 2,00

 

I

2-4.01.2019r.

7-11.01.2019r.

14-18.01.2019r.

21-25.01.2019r.

28-31.01.2019r.

      

po zakończeniu miesiąca
na podstawie rozliczenia intendenta szkoły

 

II

4-8.02.2019r.

11-15.02.2019r.

18-22.02.2019r.

25.02-1.03.2019r

     

po zakończeniu miesiąca 
na odstawie rozliczenia intendenta szkoły

 

III

1.03.2019r.

4-8.03.2019r.

11-15.03.2019r.

18-22.03.2019r.

25-28.03.2019r.

     

po zakończeniu miesiąca
na podstawie rozliczenia intendenta szkoły

 

IV

1-5.04.2019r.

8-12.04.2019r.

15-19.04.2019r.

23-26.04.2019r.

29-30.04.2019r.

      po zakończeniu miesiąca
na podstawie rozliczenia intendenta szkoły

 

V

2.05.2019r.

6-10.05.2019r.

13-17.05.2019r.

20-24.05.2019r.

27-31.05.2019r.

      po zakończeniu miesiąca
na podstawie rozliczenia intendenta szkoły

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr: 12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę, obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Płatność za posiłki prosimy dokonać w terminie 5 dni po rozliczeniu miesiąca przez intendent.

 

Informacja dotycząca odpisu posiłku

Nieobecności dziecka w dniu następnym zgłaszać należy do godz.14.30

pod numerem telefonu: 85 678 50 73 – intendent

Odpis nie będzie zrealizowany za dzień w którym zgłaszają Państwo nieobecność.