obiadHarmonogram wpłat za posiłki za styczeń - czerwiec 2019

 

 

 

 

ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRACOWNICY

Harmonogram wpłat za posiłki za miesiące I - VI 2019

Rozpoczęcie żywienia – 02.01.2019r.

 

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

Kwota:

 

Obiad 3,80

Kwota:

 

Obiad   6,80 pracowników

Terminy wpłat do…

 


konto szkoły

 

I

2-4.01.2019r.

8-11.01.2019r.

14-18.01.2019r.

.

 

dni 12

 

45,60

 

81,60

 

07.01.2019r.

 

II

4-8.02.2019r.

11-15.02.2019r.

18-22.02.2019r.

25.02-1.03.2019r.

 

dni 19

 

72,20

 

129,20

 

30.01.2019r.

 

 

III

1.03.2019r.

4-8.03.2019r.

11-15.03.2019r.

18-22.03.2019r

25-29.03.2019r.

 

dni 21

 

79,80

 

142,80

 

27.02.2019r

 

 

IV

1-5.04.2019r.

8-12.04.2019r.

24-26.04.2019r.

 

dni 13

 

49,40

 

88,40

 

27.03.2019r.

 

 

V

6-10.05.2019r.
 
13-17.05.2019r.
 
20-24.05.2019r
 
27-31.05.2019r.

 

dni 20

 

76,00

 

136,00

 

30.04.2019r.

 

 

VI

3-7.06.2019r.
 
10-14.06.2019r
 
17-18.06.2019r

 

dni 12

 

15,20

 

27,20

31.05.2019r.
Kwota została pomniejszona
o 8 dni strajku
 

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr :

12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę , obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Brak wpłaty w terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły) skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!

 

Informacja dotycząca odpisu posiłku

Wprowadzone od stycznia 2019r. karty rejestrujące obecność na obiadach, nie zmieniają zasad dotyczących odpisów posiłków.

Nieobecności dziecka w dniu następnym zgłaszać należy do godz.14.30

pod numerem telefonu: 85 678 50 73 – intendent

Odpis nie będzie zrealizowany za dzień w którym zgłaszają Państwo nieobecność.

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKI

Harmonogram wpłat za posiłki za miesiące I - VI 2019

Rozpoczęcie żywienia – 2.01.2019r.

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKA

Terminy wpłat

konto szkoły

Kwota:

II śniadanie 2,00 obiad 3,80

Kwota:

 II śniadanie 2,00  

obiad 3,80 podwieczorek 2,00

 

I

2-4.01.2019r.

7-11.01.2019r.

14-18.01.2019r.

21-25.01.2019r.

28-31.01.2019r.

      

po zakończeniu miesiąca
na podstawie rozliczenia intendenta szkoły

 

II

4-8.02.2019r.

11-15.02.2019r.

18-22.02.2019r.

25.02-1.03.2019r

     

po zakończeniu miesiąca 
na odstawie rozliczenia intendenta szkoły

 

III

1.03.2019r.

4-8.03.2019r.

11-15.03.2019r.

18-22.03.2019r.

25-28.03.2019r.

     

po zakończeniu miesiąca
na podstawie rozliczenia intendenta szkoły

 

IV

1-5.04.2019r.

8-12.04.2019r.

15-19.04.2019r.

23-26.04.2019r.

29-30.04.2019r.

      po zakończeniu miesiąca
na podstawie rozliczenia intendenta szkoły

 

V

2.05.2019r.

6-10.05.2019r.

13-17.05.2019r.

20-24.05.2019r.

27-31.05.2019r.

      po zakończeniu miesiąca
na podstawie rozliczenia intendenta szkoły

 

VI

3-7.06.2019r.
 
10-14.06.2019r
 
17-19.06.2019r
 
21.06.2019r
 
24-28.06.2019r
      po zakończeniu miesiąca
na podstawie rozliczenia intendenta szkoły

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr: 12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę, obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Płatność za posiłki prosimy dokonać w terminie 5 dni po rozliczeniu miesiąca przez intendent.

 

Informacja dotycząca odpisu posiłku

Wprowadzone od stycznia 2019r. karty rejestrujące obecność na posiłkach, nie zmieniają zasad dotyczących odpisów.

Nieobecności dziecka w dniu następnym zgłaszać należy do godz.14.30

pod numerem telefonu: 85 678 50 73 – intendent

Odpis nie będzie zrealizowany za dzień w którym zgłaszają Państwo nieobecność.