KLASY IV – VIII

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DNIA 1 WRZEŚNIA 2020

Spotkanie z wychowawcami przed głównym wejściem do szkoły – „nowym”, skąd wychowawcy zabiorą uczniów do sal na zajęcia organizacyjne. Uczniom nie mogą towarzyszyć osoby dorosłe. Wejście na teren szkoły zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp).

 

         1.

IV A

9.00

         2.

IV B

9.15

         3.

IV C

9.30

         4.

IV D

9.45

         5.

IV E

9.30 „STARE WEJŚCIE”

         6.

V A

10.00

         7.

V B

10.15

         8.

V C

9.45 „STARE WEJŚCIE”

         9.

VI A

10.30

         10.               

VI B

10.45

       11.               

VI C

11.00

         12.                

VI D

11.15

     13.                     

VI E

11.30

      14.                     

VII A

11.45

      15                 

VII B

12.00

        16.                 

VII C

12.15

            17.    

VIII A

12.30

        18.                  

VIII B

12.45

        19.                  

VIII C

13.00

 

ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI
Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Serdecznie zapraszamy na zebrania Rodziców z Dyrekcją placówki oraz nauczycielami w dwóch terminach:

I termin: 26.08.2020 r. godz. 17.00 – dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych z grup 3-latków

II termin: 31.08.2020 r. godz. 17.00 – dla Rodziców z grup 4, 5 i 6-latków

Ze względów bezpieczeństwa prosimy, aby na zebranie przybyło tylko jedno z Rodziców. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu.

Zebrania odbędą się w nowej hali sportowej. Ze względu na „wrażliwą” nawierzchnię w sali prosimy o odpowiednie obuwie (płaski obcas, niewskazane szpilki).

Listy przydziału dzieci do poszczególnych grup przedszkolnych zostaną udostępnione 25.08.2020 r. na drzwiach wejściowych do przedszkola.

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW


 DNIA 26.06.2020 PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU DO SZKOŁY „NOWYM”

Uczniowie przychodzą w maseczkach i mają własne długopisy do potwierdzenia odbioru świadectwa. Podczas oczekiwania zachowują 2 metrowe odstępy.

1.   

V A

8.30

2.   

V B

9.00

3.   

V C

11.00

4.   

V D

10.00

5.   

V E

10.30

6.   

VI A

9.30

7.   

VI B

11.30

8.   

VI C

12.00

9.   

VII A

12.30

10.      

VII B

13.00

11.      

VII C

13.30

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW


 DNIA 26.06.2020 PRZY TZW. STARYM WEJŚCIU DO SZKOŁY

Uczniowie przychodzą w maseczkach i mają własne długopisy do potwierdzenia odbioru świadectwa. Podczas oczekiwania zachowują 2 metrowe odstępy.

1.   

I A

9.00

2.   

I B

9.30

3.   

I C

10.00

4.   

I D

10.30

5.   

II A

11.00

6.   

II B

11.30

7.   

II C

12.00

8.   

IV A

12.30

9.   

IV B

13.00

10.      

IV C

13.30

ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


 Odbiór dokumentacji medycznej ucznia kończącego szkołę podstawową następuje:

  1. Osobiście, gdy ma ukończone 16 lat i upoważnienie rodzica.
  2. Osobiście, gdy uczeń jest pełnoletni.
  3. Rodzic lub prawny opiekun, gdy uczeń kontynuuje naukę w szkole ponadpodstawowej poza Białymstokiem.

W pozostałych przypadkach kartę zdrowia ucznia przekazuje personel medyczny (pielęgniarka szkolna) do placówek szkolnych znajdujących się w Białymstoku
(art. 27 ust. 2 Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).

Proszę, jeśli to możliwe o podanie szkoły ponadpodstawowej, w której uczeń będzie kontynuował naukę.

Pielęgniarka szkolna

  1. Witoszko

Oświadczenia o potrzebie korzystania z przedszkola w lipcu i sierpniu


 Rodzice zainteresowani opieką dziecka w lipcu w innym wskazanym przedszkolu oraz w sierpniu w naszym przedszkolu są proszeni o wypełnienie i złożenie właściwego oświadczenia do dnia 24.06.2020 r.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy wrzucić do urny wystawionej w szkole  (stare wejście do szkoły)  w godz. 7.00-18.00.

Oświadczenie lipiec

Oświadczenie sierpień

ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2020/2021

Rodzice zainteresowani zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 proszeni są o wypełnienie i złożenie do dnia 26.06.2020 podpisanej karty zgłoszenia:

Karta zgłoszenia

Kartę zgłoszeniową należy wrzucić do urny wystawionej w szkole („stare wejście do szkoły”) w godzinach 7.00 – 18.00.

Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców.