Drodzy Rodzice!

6 lutego 2018r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas 0-III

8 lutego 2018r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VII

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało poradnik „Co należy wiedzieć przed feriami”. Zawarte w nim informacje umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz odpowiednie przygotowanie dzieci i młodzieży do wypoczynku zimowego.Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” –

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku.pdf

10.01.2018 roku o godzinie 8:00 odbędzie się ogólnopolski konkurs z języka angielskiego OLIMPUS dla klas IV-VII. Konkurs będzie trwał 60 minut.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Drodzy Rodzice!

Coraz większa liczba dzieci dotknięta jest zaburzeniami depresyjnymi oraz innymi czynnikami ryzyka zachowań samobójczych. To właśnie osoby pracujące z dziećmi czyli nauczyciele, pedagodzy a także rodzice powinni wspierać te młode osoby i podejmować próby przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym.

W związku z tym Białostocka Akademia Rodziny serdecznie zaprasza na wykład „Samobójstwo. Jak rozpoznać i zapobiec …”, który odbędzie się 18 stycznia 2018r. o godz. 17.00 przy ul. Ciepłej 32, sala nr 32 (III piętro)

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA


Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku prowadząca Oddziały Przedszkolne w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera. Nabór partnera dotyczy współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17.

Ogłoszenie o naborze partnera -kliknij

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 12 grudnia 2017r. w godz. 17.00 - 19.00.

20171207 102415

ZAPROSZENIE

Świetlica szkolna zaprasza na świąteczny kiermasz prac twórczych uczniów kl. I-III, na którym znajdą się kartki swiąteczne, stroiki oraz ozdoby.

Czytaj więcej...

Wgląd do prac konkursowych

Informujemy o terminach wglądu do prac konkursowych Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych. matematyka - 7.12. 2017r. czwartek 8.45 - 9.40, pokój nauczycielski język polski - 7.12.2017.r. czwartek 13.40 - 14.35, pokój nauczycielski historia - 11.12.2017r. poniedziałek 12.00 - 16.30, pokój nr 16