OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA


Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku prowadząca Oddziały Przedszkolne w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera. Nabór partnera dotyczy współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18.

Ogłoszenie o naborze partnera -kliknij

Kangur Matematyczny - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

Do 21 grudnia 2018r wychowawcy klas II-III oraz nauczyciele uczący matematyki w klasach IV-VIII przyjmują zgłoszenia uczniów do konkursu. Koszt udziału to 9 zł. Konkurs odbędzie się 21.03.2019r.

                  

stas

14 grudnia (piątek)

Dzień Patrona

obowiązuje strój galowy !!!

HARMONOGRAM KLAS I-III

KLASY I-III (wszystkie przychodzą na godzinę 9.00)

9.00-10.30 lekcje z wychowawcą

10.30- akademia dla klas młodszych (w Sali teatralnej – nowa część szkoły)

OBIADY:

11.10 klasy I

11.25 – klasy II

11.40 – klasy III

Po akademii klasy z wychowawcą przebywają do końca obiadu i kończą zajęcia.

PRZYDZIAŁ SAL:

I A -30

I B -27

I C -17

IIA-31

IID-35

IIC-33

IID-4N

IIIA-40

IIIB-21

IIIC-22

14 grudnia (piątek)

Dzień Patrona

 obowiązuje strój galowy !!!

KLASY IV-VIII

Wszystkie zajęcia klas IV – VIII które odbywają się według piątkowego planu od 8.00 do 10.40 są odwołane!!! (Jak święto to święto). Wszystkie klasy przychodzą na godzinę 10.50 i dalej pracują według swego piątkowego planu.

Klasy IV-VIII tego dnia jedzą obiad od godziny 12.35.

O godzinie 11.30 – AKADEMIA!!!

ogłoszenie 5.12 SP51

Wsparcia A3 ver1

ogłoszenie GW 7 i 21.11 SP51