Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych


 18bkmW związku z wejściem w życie uchwały Rady Miasta Białystok Nr L/767/18 z 21 maja 2018r., informujemy, że uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej uczniów klas szkół podstawowych zamieszkujących na terenie Miasta Białystok, przysługują na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Stypendium Szkolne


Uczniowie mieszkający na terenie Białegostoku mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Termin składania wniosków – 15 września 2018 r.

Należy spełniać również kryterium dochodowe: do 30.09.2018 r. jest to kwota 514 zł netto na osobę, zaś od 1.10.2018 r. – to 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Pomocy przy kompletowaniu i wypełnianiu dokumentacji udziela pedagog. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do pani pedagog do 15 września 2018 r.

1)Wniosek o stypendium

2)Informacja dotycząca stypendium

3)Pouczenie

4)Oświadczenie

5)Klauzula informacyjna

6)Potwierdzenie tożsamości, zapoznaie z klauzulą

NOWY SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.
 
Opłaty za korzystanie z przedszkola  wnosimy z dołu (za poprzedni miesiąc) do 10 - go każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.
na rachunek bankowy szkoły: 
80 1240 1154 1111 0010 3567 5151
tj. W październiku do 10.10.2018r. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 51 zaprasza na spotkanie organizacyjne:

  • Rodziców uczniów przyjętych do klasy I c oraz uczniów klas IIb i IId  (klasy oddelegowane do SP nr 8) - 28.08.2018r. o godz.1700
  • Rodziców dzieci z oddziałów 3-latków i 4-latków (oddziały oddelegowane do SP nr 28 i SP nr 31) - 29.08.2018r. o godz.1700
  • Rodziców dzieci z oddziałów 5-latków i 6-latków - 29.08.2018r. o godz.1800

Listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas I wywieszone są na drzwiach wejściowych do szkoły.

Szanowni Państwo

Informujemy, że podręczniki i ćwiczenia do klas I-VIII są bezpłatne. Dystrybucja podręczników oraz zeszytów ćwiczeń odbędzie się na początku roku szkolnego 2018/2019 poprzez bibliotekę szkolną.

Podręcznik do  nauki religii w klasach I-VIII nie podlega dotacji rządowej i należy go zakupić indywidualnie.

(wykaz znajduje się w załączniku)

Podręczniki do oddziałów przedszkolnych kupowane będą we wrześniu.

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Rodzice,

W związku z przedłużeniem terminu oddania nowego budynku szkoły, Organ Prowadzący
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustalił, że zajęcia niektórych oddziałów będą się odbywały w salach udostępnionych przez następujące placówki:

- w Szkole Podstawowej Nr 8 – dwie klasy pierwsze i dwie klasy drugie;

- w Szkole Podstawowej Nr 28 – oddział dzieci czteroletnich;

- w Szkole Podstawowej Nr 31 – dwa oddziały dzieci trzyletnich.

Po zakończonej rozbudowie wszystkie oddelegowane oddziały wracają wraz z wychowawcami do Szkoły Podstawowej Nr 51.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego będą umieszczane na stronie internetowej szkoły. Prosimy o śledzenie ich na bieżąco.

"Bezpieczne Wakacje"


Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku z Białostockim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, w związku ze zbliżającym się czasem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży mając na uwadze realizowanie przedsięwzięć na rzecz propagowania zasad gwarantujących bezpieczeństwo, organizuje imprezę profilaktyczno-edukacyjną pod hasłem: 
"Bezpieczne Wakacje", która odbędzie się 
24 czerwca2018 r. w godz. 11.00-15.00 na plaży Ośrodka Sportów Wodnych "Dojlidy" przy ul. Plażowej w Białymstoku.

Wstęp bezpłatny!!!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie dzieci, młodzież oraz wszystkich mieszkańców Białegostoku!!!

Czytaj więcej...

Program rządowy „Dobry Start”


DobryStart1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.

Plakat informacyjny

7316932.3

Drodzy Rodzice!

Kwiecień obchodzony jest w Polsce jako Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem.

W tym roku nasza szkoła postanowiła aktywnie włączyć się w to ważne przedsięwzięcie.
W dniach 10-13 kwietnia organizujemy pierwszy Tydzień Wiedzy na Temat Autyzmu dla naszych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jednym z zaplanowanych wydarzeń jest „Niebieskie Kino”. Dzięki współpracy z HBO Polska organizujemy w naszej szkole pokaz filmu fabularnego pt. „Temple Grandin”. Seans odbędzie się 12 kwietnia 2018 o godzinie 18 w szkolnej stołówce.

Czytaj więcej...