ogłoszenie GW 23.10 SP51

ogłoszenie 51

Plakat Telefon Zaufania 800080222

ogłoszenie GW 25.09 SP51

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebrania klasowe, które poprzedzą ogólne spotkania z Dyrekcją Szkoły (sala teatralna).

 

19 września 2019r.(czwartek) - godz. 17.00 - klay I - III

20 września 2019r.(piątek) - godz. 17.00 - klasy IV-VIII

Uwaga Rodzice ubiegający się o stypendium szkolne!

Od 1 sierpnia 2019r. pomoc materialna dla uczniów obejmująca stypendia szkolne i zasiłki szkolne będzie realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz terminów składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020 zostaną zamieszczone na stronie internetowej MOPR Białystok.

www.mopr.bialystok.pl

 

Moi Drodzy.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pn. "Przerwany marsz ...", polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwnego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny.

Zachęcamy, aby 2 września 2019 roku wspólnie z babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, które mieszkają w danym rejonie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Punktem kulminacyjnym będzie odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.