FUNDUSZ NASZYCH DZIECI PRZY RADZIE RODZICÓW


Wpłat można dokonywać na Konto Nr: 86 1020 1332 0000 1802 0971 1641

ORAZ DO JEDYNEK KLASOWYCH

Ustalona opłata: Za każde dziecko uczące się w szkole - 50

Serdecznie zapraszam na bezpłatne warsztaty dla rodziców naszej szkoły:

                           AKADEMIA RODZICA

           "Szczęśliwy rodzic- szczęśliwe dziecko"

Warsztaty odbywać się będą raz w miesiącu w wybranym dniu tygodnia w godzinach między 16.30 a 18.30 na terenie SP 51 w Białymstoku (czas i godziny do uzgodnienia) Informacja o pierwszym spotkaniu ukarze się na stronie szkoły oraz tablicy informacyjnej.

Głównym celem warsztatów jest:

-poszerzenie informacji z dziedziny rodzicielstwa,

-pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,

-integracja środowiska szkolnego,

- pokonanie trudności w sytuacjach wychowawczych,

-wzajemne wsparcie poprzez wymianę doświadczeń rodzicielskich,

-wspólne poszukiwania narzędzi ,aby być szczęśliwym rodzicem , szczęśliwych dzieci.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza wszystkich chętnych rodziców 

w okresie 24 – 28. 09. 2018 roku

na 2,5-godzinne bezpłatne warsztaty ,,Być bliżej dziecka”.

Terminy i tematyka warsztatów:

24.09.2018 godz. 16.00 Kto mi da skrzydła – o budowaniu poczucia wartości– Anna Sierocka, Jolanta Lewonowska

25.09.2018 godz 16.15   – Co z tym nastolatkiem– Joanna Dąbrowska – Pastwa, Dorota Gryncewicz 

26.09.2018 godz 16.30  – Samookaleczenia. Rozumienie i profilaktykaAnetta Gołębiewska, Paweł Wakuła

27.09.2018 godz 16.00  – Spróbuj jeszcze raz – wzmacnianie samooceny u dzieci– Kinga Zajkowska – Barwińska, Piotr Cichocki

27.09.2018 godz. 16.15 Oswoić stres u siebie i dziecka – Marta Babik – Królikowska, Tomasz Korytko

28.09.2018 godz. 16.30 Jak granice budują współpracę – o konsekwencji wobec dziecka – Greta Hapunik, Dagmara Kiercel

Zapisy wyłącznie telefoniczne w sekretariacie  – 85 7328 666.

Ilość miejsc ograniczona.

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie dziecka przewaznie zdrowotne i wypadkowe 157455 200x133cropW roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły mogą zostać objęci ubezpieczeniem NNW.
Wpłaty na ubezpieczenie w kwocie 50zł lub 63zł dla uczniów uprawiających sporty, powinny zostać przekazane najpóźniej do 15.09.2018 roku. Wpłat dokonujemy u wychowawców. Ubezpieczenie działa 24h/365, na zajęciach szkolnych oraz poza szkołą i obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków takich jak uszkodzenia ciała, urazy, złamania, etc.,
 

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych


 18bkmW związku z wejściem w życie uchwały Rady Miasta Białystok Nr L/767/18 z 21 maja 2018r., informujemy, że uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej uczniów klas szkół podstawowych zamieszkujących na terenie Miasta Białystok, przysługują na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Stypendium Szkolne


Uczniowie mieszkający na terenie Białegostoku mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Termin składania wniosków – 15 września 2018 r.

Należy spełniać również kryterium dochodowe: do 30.09.2018 r. jest to kwota 514 zł netto na osobę, zaś od 1.10.2018 r. – to 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Pomocy przy kompletowaniu i wypełnianiu dokumentacji udziela pedagog. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do pani pedagog do 15 września 2018 r.

1)Wniosek o stypendium

2)Informacja dotycząca stypendium

3)Pouczenie

4)Oświadczenie

5)Klauzula informacyjna

6)Potwierdzenie tożsamości, zapoznaie z klauzulą

NOWY SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.
 
Opłaty za korzystanie z przedszkola  wnosimy z dołu (za poprzedni miesiąc) do 10 - go każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.
na rachunek bankowy szkoły: 
80 1240 1154 1111 0010 3567 5151
tj. W październiku do 10.10.2018r. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 51 zaprasza na spotkanie organizacyjne:

  • Rodziców uczniów przyjętych do klasy I c oraz uczniów klas IIb i IId  (klasy oddelegowane do SP nr 8) - 28.08.2018r. o godz.1700
  • Rodziców dzieci z oddziałów 3-latków i 4-latków (oddziały oddelegowane do SP nr 28 i SP nr 31) - 29.08.2018r. o godz.1700
  • Rodziców dzieci z oddziałów 5-latków i 6-latków - 29.08.2018r. o godz.1800

Listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas I wywieszone są na drzwiach wejściowych do szkoły.