Stypendium Szkolne


Uczniowie mieszkający na terenie Białegostoku mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Termin składania wniosków – 15 września 2018 r.

Należy spełniać również kryterium dochodowe: do 30.09.2018 r. jest to kwota 514 zł netto na osobę, zaś od 1.10.2018 r. – to 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Pomocy przy kompletowaniu i wypełnianiu dokumentacji udziela pedagog. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do pani pedagog do 15 września 2018 r.

1)Wniosek o stypendium

2)Informacja dotycząca stypendium

3)Pouczenie

4)Oświadczenie

5)Klauzula informacyjna

6)Potwierdzenie tożsamości, zapoznaie z klauzulą

NOWY SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.
 
Opłaty za korzystanie z przedszkola  wnosimy z dołu (za poprzedni miesiąc) do 10 - go każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.
na rachunek bankowy szkoły: 
80 1240 1154 1111 0010 3567 5151
tj. W październiku do 10.10.2018r. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 51 zaprasza na spotkanie organizacyjne:

  • Rodziców uczniów przyjętych do klasy I c oraz uczniów klas IIb i IId  (klasy oddelegowane do SP nr 8) - 28.08.2018r. o godz.1700
  • Rodziców dzieci z oddziałów 3-latków i 4-latków (oddziały oddelegowane do SP nr 28 i SP nr 31) - 29.08.2018r. o godz.1700
  • Rodziców dzieci z oddziałów 5-latków i 6-latków - 29.08.2018r. o godz.1800

Listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas I wywieszone są na drzwiach wejściowych do szkoły.

Szanowni Państwo

Informujemy, że podręczniki i ćwiczenia do klas I-VIII są bezpłatne. Dystrybucja podręczników oraz zeszytów ćwiczeń odbędzie się na początku roku szkolnego 2018/2019 poprzez bibliotekę szkolną.

Podręcznik do  nauki religii w klasach I-VIII nie podlega dotacji rządowej i należy go zakupić indywidualnie.

(wykaz znajduje się w załączniku)

Podręczniki do oddziałów przedszkolnych kupowane będą we wrześniu.

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Rodzice,

W związku z przedłużeniem terminu oddania nowego budynku szkoły, Organ Prowadzący
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustalił, że zajęcia niektórych oddziałów będą się odbywały w salach udostępnionych przez następujące placówki:

- w Szkole Podstawowej Nr 8 – dwie klasy pierwsze i dwie klasy drugie;

- w Szkole Podstawowej Nr 28 – oddział dzieci czteroletnich;

- w Szkole Podstawowej Nr 31 – dwa oddziały dzieci trzyletnich.

Po zakończonej rozbudowie wszystkie oddelegowane oddziały wracają wraz z wychowawcami do Szkoły Podstawowej Nr 51.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego będą umieszczane na stronie internetowej szkoły. Prosimy o śledzenie ich na bieżąco.

"Bezpieczne Wakacje"


Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku z Białostockim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, w związku ze zbliżającym się czasem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży mając na uwadze realizowanie przedsięwzięć na rzecz propagowania zasad gwarantujących bezpieczeństwo, organizuje imprezę profilaktyczno-edukacyjną pod hasłem: 
"Bezpieczne Wakacje", która odbędzie się 
24 czerwca2018 r. w godz. 11.00-15.00 na plaży Ośrodka Sportów Wodnych "Dojlidy" przy ul. Plażowej w Białymstoku.

Wstęp bezpłatny!!!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie dzieci, młodzież oraz wszystkich mieszkańców Białegostoku!!!

Czytaj więcej...

Program rządowy „Dobry Start”


DobryStart1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.

Plakat informacyjny

7316932.3

Drodzy Rodzice!

Kwiecień obchodzony jest w Polsce jako Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem.

W tym roku nasza szkoła postanowiła aktywnie włączyć się w to ważne przedsięwzięcie.
W dniach 10-13 kwietnia organizujemy pierwszy Tydzień Wiedzy na Temat Autyzmu dla naszych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jednym z zaplanowanych wydarzeń jest „Niebieskie Kino”. Dzięki współpracy z HBO Polska organizujemy w naszej szkole pokaz filmu fabularnego pt. „Temple Grandin”. Seans odbędzie się 12 kwietnia 2018 o godzinie 18 w szkolnej stołówce.

Czytaj więcej...

Projekt  MATEMATYKA W KREATYWNYCH GRACH - MATHS EN JEUX  - MATHS THROUGH GAMES
logoNasz nowy projekt ma operać się na tworzeniu gier edukacyjnych – matematycznych. Te gry mają jednoczyć dzieci i stymulować je do bycia „aktorami matematyki, a to prowadzi je do przyjęcia naukowego podejścia, a jednocześnie zabawy. Aby osiągnąć cel gry, uczniowie muszą sformułować hipotezy, przetestować i zweryfikować je pod koniec gry.

Matematyka, jest ogólnie przyjęta, jako podstawa / królowa nauk. Jest ona ważną częścią naszego codziennego życia, jeszcze bardziej od czasu pojawienia się informatyki i robotyki. Niemniej jednak, jest to dział, który przeraża wielu ludzi, dorosłych i dzieci ze szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...