Zasady rodzica pracy z dzieckiem w domu


 Pamiętaj, że pozytywne podejście rodzica przyczynia się do sukcesów szkolnych dziecka.

Pamiętaj, że praca domowa zadawana jest dziecku a nie rodzicom. Nie wyręczaj dziecka ale je wspieraj.

1.Unikaj przesadnych reakcji zarówno na sukcesy jak i niepowodzenia dziecka, gdyż prowadzi to do odczuwania silnej presji w dążeniu do sukcesów, bądź rozpacz i zniechęcenie w razie porażki.

2.Ucz dziecko systematyczności w odrabianiu prac domowych.( zadania domowe powinny być odrabiane z danego dnia)

3.Zachęcaj dziecko aby do sprawdzianów przygotowywało się z wyprzedzeniem. W ciągu jednego wieczoru dziecko nie będzie w stanie zapamiętać dużej ilości treści.

 4.Pozwól dziecku odpocząć po przyjściu ze szkoły do domu. Dziecko po wielu godzinach w szkole jest często wyczerpane lub nadmiernie pobudzone, co może negatywnie wpływać na jego koncentrację uwagi. Warto określić ramy czasowe odpoczynku oraz dozwolone aktywności. Komputer lub telewizor lepiej włączyć dopiero po zrobieniu pracy domowej. Wszystkie inne aktywności wydają się przy grach dużo bardziej nudne, szczególnie zaś – odrabianie lekcji. Poza tym, trudno jest dziecku przerwać ekscytującą rozgrywkę.

5. Dziecko poinformowane przez rodzica o tym, że za 15 minut zadzwoni budzik (sygnał do rozpoczęcia pracy) ma czas na dokończenie ważnej dla siebie czynności, zabawy, posprzątania po zabawie i oswojenia się z myślą o czekającym je obowiązku. Zmniejsza to prawdopodobieństwo oporu z jego strony.

6. W początkowych klasach rodzice powinni nadzorować pracę dziecka, unikać jednak siedzenia razem z nim przy biurku. Pomoc powinna polegać na sprawdzeniu czy dziecko rozumie treść polecenia, czy właściwie zabrało się do zadania. Zamiast dawać gotowe podpowiedzi, należy ukierunkowywać pracę dziecka poprzez zadawanie pytań i nakłanianie do samodzielnego myślenia. Natomiast rodzic siedzący z dzieckiem przy lekcjach zwalnia je częściowo od odpowiedzialności za swój obowiązek.

7. Zadbaj aby dziecko miało podczas odrabiania lekcji wokół siebie przedmioty wyłącznie związane z nauką. Również wyeliminować należy głośne dźwięki rozmów, telewizora, radia.

8. Zachęć dziecko aby lekcje zaczynało odrabiać od przedmiotu które lubi najbardziej i z którym ma najmniej problemu. Potem te, które nie są już tak przyjemne. Na koniec pozostaw rzeczy rutynowe tj. powtarzanie materiału, ćwiczenia praktyczne.

9. Należy stopniowo wdrażać dziecko do samodzielności. Dziecko będzie bardziej zmotywowane do pracy i poczuje się za nią odpowiedzialne, gdy będzie mogło samo decydować o niektórych związanych z nią aspektach, np. wybierając przedmiot lub zadanie, od którego chciałby zacząć. Należy starać się, by w kolejnych klasach dziecko samo sprawdzało co ma zadane i samo odrabiało lekcje. Pomoc rodzica może polegać na sprawdzeniu i wskazaniu, gdzie pojawił się błąd .

10. Korzystniej jest dla chłopców, gdy nauka i odrabianie lekcji jest domeną taty, który staje się postacią szczególnie ważną dla uczniów w wieku szkolnym. Większość nauczycieli to kobiety, nauka może więc chłopcu wydawać się zajęciem mało męskim. Tata, interesując się nauką syna, pokazuje tym samym, że to obszar wart uwagi i zaangażowania.

11. Ważne, aby rodzic zachował zimną krew, gdy dziecko buntuje się i odwleka moment rozpoczęcia pracy. Najlepiej unikać awantury, odczekać aż emocje opadną, po czym wyjaśnić istotę obowiązku szkolnego oraz odwołać się do ustalonych zasad. Dzięki temu minimalizujemy u dziecka ryzyko kojarzenia zadań domowych z napięciem i stresem.

(opracowanie : Urszula Kisielewska)