Warto przeczytać

Pomoc dzieciom w przekroczeniu progu klas III-IV


     Przekroczenie progu klas III - IV powoduje silne napięcie emocjonalne dzieci. Aby pomagać w sposób przemyślany należy znać prawa rozwojowe tego wieku.
    W młodszym wieku szkolnym wyróżnia się dwie fazy: pierwsza obejmuje 6-8 lat, druga 9-11. Właściwości rozwojowe drugiej fazy to wzbogacenie mowy i zasobu słownictwa, sprawność posługiwania się językiem ojczystym, opanowanie umiejętności czytania i pisania, wzrost aktywności i samodzielności myślenia, opanowanie operacji logicznych nie tylko na rzeczywistym, ale także wyobrażalnym materiale.

Czytaj więcej...

Zasady rodzica pracy z dzieckiem w domu


 Pamiętaj, że pozytywne podejście rodzica przyczynia się do sukcesów szkolnych dziecka.

Pamiętaj, że praca domowa zadawana jest dziecku a nie rodzicom. Nie wyręczaj dziecka ale je wspieraj.

1.Unikaj przesadnych reakcji zarówno na sukcesy jak i niepowodzenia dziecka, gdyż prowadzi to do odczuwania silnej presji w dążeniu do sukcesów, bądź rozpacz i zniechęcenie w razie porażki.

2.Ucz dziecko systematyczności w odrabianiu prac domowych.( zadania domowe powinny być odrabiane z danego dnia)

3.Zachęcaj dziecko aby do sprawdzianów przygotowywało się z wyprzedzeniem. W ciągu jednego wieczoru dziecko nie będzie w stanie zapamiętać dużej ilości treści.

Czytaj więcej...