Uwaga!!

Zajęcia z garncarswa odbedą się w piątki 31 marca i 7 kwietnia o godzinie 8.30-10.30.

Dnia 31 marca dzieci będą tworzyć w glinie. Prace zostaną zabrane przez prowadzącą i wypalone w specjalnym piecu. Na następnych zajęciach dzieci będą ozdabiać wytwory swojej pracy.

Uczniowie, którzy są w tym czasie na lekcjach mogą być zwolnieni za pisemną zgodą rodzica (nie udało się ustalić dnia i godzin, tak aby wszystkie dzieci były przed lekcjami).