Konkurs plastyczny „Czas wolny w mojej rodzinie


136W maju i czerwcu roku szkolnego 2017/2018 odbył się konkurs plastyczny „Czas wolny w mojej rodzinie” dla klas I-III w ramach świetlicy. Celem konkursu było promowanie wartości rodziny, ukazywanie znaczenia różnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie zdolności plastycznych.

W ocenie prac brano pod uwagę zgodność z tematem, walory estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość. Prace mogły być wykonane dowolną techniką plastyczną. Pierwsze miejsce zdobyła Kinga Komendant (IA) i Kamila Jarmoc (IB), II miejsce – Filip Daniłowski (IA) i Zuzanna Jurczewska (IA), III miejsce – Oliwia Szydłowska (IA) oraz Jakub Pietruszkiewicz (IA).

mgr Małgorzata Mojsak