IMG 6749Talenty świetlików dekorują pięknie naszą świetlicę. Tu udekorowana tablica tematyczna na „Dzień Przyjaźni Zwierząt” oraz „Jesienną słotę”, a także jesienne bukiety.

Czytaj więcej...

IMG 6445Na przyjazd uczniów w ramach projektu Erasmus + w świetlicy uczniowie, wykorzystując dary ziemi: liście, gałązki, kasztany, żołędzie wykonali prace.

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny ,,Jesienne uroki”


Andrzejki 2015 328

19 listopada 2015r. rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. „Jesienne uroki”. Mogli w nim uczestniczyć uczniowie z oddziałów 0-III uczęszczający do świetlicy. Jako kryteria oceny uwzględniano pomysłowość i właściwe ujęcie tematu.

Cele konkursu:

- zachęcenie do poznania przyrody,

- rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia,

- propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

Laureaci konkursu:

Czytaj więcej...