Oferta świetlicy


Zajęcia dodatkowe w świetlicy:

1) Zajęcia kulinarne- „Koło małych smakoszy”, prowadzący: Sabina Sapkowska, Natalia Kruk

2) Zajęcia kulinarne- „Koło małych kucharzy”, prowadzący: Małgorzata Mojsak

3) Plastyczne- „Mały artysta”, prowadzący: Krystyna Bołtruczuk

4) Plastyczne- „Studium rysunku”, prowadzący: Magdalena Lewońko

5) Czytelnicze- „ Wiem czytam, wiec wiem więcej„, prowadzący: Alicja Wdowiarska

6) Sportowe- „Mali sportowcy”, prowadzący: Natalia Kruk

 


 

Nasza świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom dzieci, oferuje następujące zajęcia:

- rozwijające zdolności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, orgiami),

-rozwijające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, bajek, baśni, opowiadań, wizyty w bibliotece, inscenizacje),

-wzbogacające posiadane wiadomości i zaspokajające ciekawość świata (rozmowy i pogadanki, gry edukacyjne i dydaktyczne),

- kształtujące umiejętność wypowiadania się na różne tematy,

- kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),

-ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),

-wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstruktywne, zajęcia muzyczne),

- kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne),

-zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe),

- relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające).