Świetlica zaprasza do udziału

w konkursie plastyczno-technicznym pt.

„Maska Karnawałowa”

Warunki konkursu:

- w konkursie mogą brać udział uczniowie klas I- IV uczęszczający do świetlicy,

-format i technika prac dowolna,

-prace muszą być czytelnie podpisane,

-prace należy dostarczyć do świetlicy do dnia 07.01. 2017 r.,

- nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu,

- kryteria: oryginalność, estetyka i samodzielność,

- rozstrzygnięcie konkursu 08.01.2017 r.,

- prace przechodzą na własność organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

p. Justyna Augustynowicz p. Sabina Sapkowska