Świetlica zaprasza do udziału

w konkursie plastyczno-technicznym pt.

„Inna Choinka”

Warunki konkursu:

- w konkursie mogą brać udział uczniowie klas I- IV uczęszczający do świetlicy,

-format i technika prac dowolna,

- prace można wykonać z surowców wtórnych, artykułów spożywczych, niepotrzebnych przedmiotów,

-prace muszą być czytelnie podpisane,

-prace należy dostarczyć do świetlicy do dnia 16.12. 2016r.,

- nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu,

- kryteria: oryginalność, estetyka i samodzielność,

- rozstrzygnięcie konkursu 21.12.2016r,

- prace przechodzą na własność organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

p. Natalia Kruk, p. Sabina Sapkowska, p. T. Korniluk