WITAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

świetlica

Świetlica wita was,

                            Tu szybko mija czas.                             

Radosny uśmiech dzieci,

 Jak ptak ku słońcu leci.

 Na twarzach uśmiech promienny,

 Dla nas jest zawsze bezcenny.

Więc przyjdź do naszej świetlicy,

 Najweselszej w okolicy!”

Świetlica szkolna czynna w godz. 6.30-17.30

 

W świetlicy realizowane jest motto:

„Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”

(Glenn Doman).


PRACOWNICY   ŚWIETLICY

  1. Sabina Sapkowska
  2. Tomasz Minczewski
  3. Natalia Kruk
  4. Krystyna Bołtruczuk
  5. Magdalena Lewońko
  6. Alicja Wdowiarska
  7. Jacek Tekień
  8. Małgorzata Mojsak

Oświadczenie

 

       Zezwalam na samodzielny powrót ucznia …………………………….……………….. kl ……………do domu po zajęciach * codziennie/w dniach ......................................................................... w roku szkolnym 2017/2018. Jednocześnie ponoszę odpowiedzialność za bezpieczną drogę dziecka do domu.

 

 

Białystok ………………………………                                               ……………………………………………………………

(czytelny podpis rodzica)

*– niepotrzebne skreślić