WITAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

świetlica

Świetlica wita was,

                            Tu szybko mija czas.                             

Radosny uśmiech dzieci,

 Jak ptak ku słońcu leci.

 Na twarzach uśmiech promienny,

 Dla nas jest zawsze bezcenny.

Więc przyjdź do naszej świetlicy,

 Najweselszej w okolicy!”

Świetlica szkolna czynna w godz. 6.30-17.30

 

W świetlicy realizowane jest motto:

„Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”

(Glenn Doman).


PRACOWNICY   ŚWIETLICY

Koordynatorzy:

mgr Sabina Sapkowska

mgr Justyna Augustynowicz

Wychowawcy:

  1. Urszula Kisielewska
  2. Wioletta Łukaszewicz
  3. Tomasz Minczewski
  4. Dorota Andruk
  5. Tamara Korniluk
  6. Natalia Kruk
  7. Krystyna Bołtruczuk
  8. Ewa Sokolewicz
  9. Lilla Jakubowska

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................

ucznia kl. .................w zajęciach ............................................................................, które będą odbywały się ......................................................................................................

........................................................................................                                     ..................................................................

podpis rodzica/opiekuna                                                                                                     podpis nauczyciela

 

Oświadczenie 2

Oświadczenie

 

       Zezwalam na samodzielny powrót ucznia …………………………….……………….. kl ……………

do domu po zajęciach * codziennie/w dniach ......................................................................... w roku szkolnym 2016/2017. Jednocześnie ponoszę odpowiedzialność za bezpieczną drogę dziecka do domu.

 

*– niepotrzebne skreślić

 

Białystok ………………………………                            ……………………………………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Oświadczenie