Wizyta w Sainte Marie aux Mines (Francja)


IMG 20181009 171655W dniach 07-13 października 2018 r., odbyło się drugie spotkanie projektowe – robocze wszystkich partnerów uczestniczących w programie Erasmus + , w nowym projekcie „Maths en jeux”. Jak zapewne wszyscy pamiętamy, uczestnikami naszej grupy są: Francja – główny koordynator, Belgia, Portugalia, Słowenia, Włochy, oraz My – Polska. Spotkanie to miało miejsce w malowniczej, górskiej miejscowości – Sainte Marie aux Mines, we Francji (ok. 70 - 80 km od Strasburga). Wzięły w nim udział trzy osoby: koordynator projektu Agnieszka Piórecka, Małgorzata Haraburda oraz Joanna Kosidło. Celem wizyty było omówienie zrealizowanych dotychczas działań naszego projektu oraz sposobów ewaluacji poszczególnych dziedzin matematyki.

Pierwszego dnia zostaliśmy serdecznie przywitani przez pana Dyrektora szkoły ECOLE ANDRE AALBERG – Julien Traglia, koordynatora projektu z Francji panią – Fanny Zeiger, nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły. Dzieci przygotowały część artystyczną a Pan Dyrektor opowiedział o szkole. Następnie zwiedziliśmy szkołę oraz mieliśmy okazję obserwować lekcje. Okazało się, że wśród uczniów są również dzieci pochodzenia tureckiego.  

Po miłym przyjęciu przez goszczącą nas szkołę, udaliśmy się na spotkanie podczas którego, zostały omówione osiągnięte cele w pierwszym roku trwania naszego projektu / nasze produkty oraz przeprowadzone ewaluacje wśród uczniów i nauczycieli. Zwróciliśmy szczególną uwagę na wpływ naszego projektu oraz jego rozpowszechnianie.

W drugiej części dnia mieliśmy okazję uczestniczyć w spacerze historycznym po urokliwym miasteczku St. Pierre sur l’hate. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie fabryki i obserwację procesu produkcji organicznego mydła w Savonnerie du Val d’Argent.

Pracę zakończyliśmy późnym wieczorem.

 


Kolejne dni witały nas pięknym słońcem, jednak my musieliśmy kontynuować pracę nad projektem. Głównie, praca nasza odbywała się w grupach partnerskich, parach lub indywidualnie, a wszystko dotyczyło kolejnych działań na bieżący rok szkolny, czyli: logiki obliczeń. Opracowywaliśmy następujące dokumenty projektowe: testy kompetencji oraz narzędzia ewaluacji (wstępnej i końcowej), ustalaliśmy wspólne zagadnienia matematyczne oraz opracowywaliśmy raport postępu.

Omówiono szczegóły międzynarodowych spotkań projektowych do: Belgii i Włoch oraz mobilności uczniów: Słowenii oraz Polski.

Podczas wizyty we Francji, bliżej zapoznaliśmy się także z tamtejszym system edukacji .

Ostatniego dnia znaleźliśmy chwilę na zwiedzenie pięknej kopalni srebra - „ GABE GOTTES”, gdzie mieliśmy okazję przejść się bardzo wąskimi korytarzami i osobiście przekonać się jak ciężka była praca góników wiele lat temu.

Po udanej i pełnej wrażeń wizycie w kopalni, uczestniczyliśmy w uroczystości pożegnalnej, na zboczu góry, w środku lasu, tuż przy wejściu do kopalni. Na tą uroczystość przybyła pani Burmistrz miasta i podziękowała nam za współpracę. Była to bardzo ciekawa i owocna wizyta, a teraz czas na nasze kolejne działania.