INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MIEJSC W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ W KLASACH PIERWSZYCH, SZKOŁA NIE PROWADZI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ.

 

UWAGA

ZMIANA TERMINÓW REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
DO KLASY IV SPORTOWEJ

teminy

 

rekprze

 

 

Informacje o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

reksp

 

 

Informacje o rekrutacji do szkół podstawowych 

 

pilkaRekrutacja do IV KLASY SPORTOWEJ  O PROFILU PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Termin składania wniosków: od 3 sierpnia 2020r. do 5 sierpnia 2020r. do godz. 15.00.

Ogłoszenie o naborze

Regulamin

Zał. 1 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ

Zał. 3 - ZGODA RODZICÓW NA UCZĘSZCZANIE DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM