ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

„Ochrona osób i mienia oraz zabezpieczenie obiektu wraz z ogrodzonym terenem
należącym do Szkoły Podstawowej Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa
w Białymstoku przy ul. J. K. Kluka 11 A"

 


Ogłoszenie

Zał. 1 opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 istotne postanowienia przyszłej umowy

Zał. 3 oferta

Zał. 4 wykaz usług

Zał. 5 wykaz osób

Zał. 6 oświadczenie wykonawcy

Usunięcie informacji z treści ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o zawarciu umowy