Z ekologią na ty

Kolejne działanie w ramach projektu ekologicznego


 20220531 083101W ramach projektu ekologicznego „Z ekologią na ty” 31.05.2022r. klasa IV c na lekcji przyrody zrealizowała kolejne wyzwanie z listy eko wyzwań. Było nim zadanie 2 „Makieta lasu” z modułu II „Przyroda wokół nas”. Uczniowie podzieleni na grupy wykonali z papieru, tektury oraz szyszek, kamieni i gałązek wykonali makiety lasu w pudełku. Klasa pracowała z wielkim zaangażowaniem.

Czytaj więcej...

Działania w ramach innowacji „ Z ekologią na ty”- kodeks ekologa


 

20220510 083406Klasa 4c na ostatniej lekcji przyrody wykonywała kolejne zadanie w ramach innowacji „Z ekologią na ty”. Tym razem zmierzyli się z zadaniem nr. 1 z modułu I pt. „Kodeks młodego ekologa”. Wykonali drzewo, wykorzystując papier i tekturę z przesyłek oraz liście, na których umieścili postawy i zachowania ekologiczne, m.in. oszczędzanie wody, prądu i papieru, wykorzystywanie kartonów, np. do produkcji mebli, materiałowe torby na zakupy, jeżdżenie rowerem zamiast autem, segregacja i recykling śmieci, tworzenie nowych rzeczy ze starych, ograniczanie plastiku i wiele innych. Owoc ich pracy zawisł w klasie biologicznej.

Czytaj więcej...

Eko przepisy z ekologicznego projektu

20211214 111045Następnego zadania tym razem z modułu IV:” Eko-zdrowie” (zadanie 3) w ramach projektu „Z ekologią na ty” podjęła się klasa 5c. Na lekcji biologii uczniowie wykonali książkę kucharską z eko-przepisami. Ponieważ święta zbliżają się dużymi krokami przepisy dotyczyły dań świątecznych.  Uczniowie wcześniej wybrali sobie swoje ulubione potrawy, a następnie przepisali je na kolorowe kartki „księgi”. Niektórzy przynieśli nawet ich zdjęcia i dodatkowe świąteczne osobniki, np. naklejki. Kartki z przepisami zostały przewiązane lnianym sznurkiem. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w takiej odmiennej lekcji.

Ewa Grzegorczyk

Sabina Sapkowska

Czytaj więcej...

Kolejne działania w ramach projektu „Z ekologią na ty” 


 20211022 093733Następnym zadaniem jakie wykonali nasi uczniowie w ramach ogólnopolskiego projektu „ Z ekologią na ty” było sadzenie drzewa z okazji Dnia Drzewa (zadanie 4 z modułu II). Wybraliśmy cztery drzewka owocowe do naszego mini sadu, które posadziliśmy w miejscu nie przyjętych ubiegłorocznych sadzonek. Uczniowie kl. 8b w ramach lekcji biologii z bardzo dużym zaangażowaniem podjęli się powierzonego im zadania. Łopatami wykopali odpowiedniej wielkości dołki, posadzili drzewka i zasypali ziemią. Mamy nadzieję, że na wiosnę zobaczymy na nich zielone listki ;-) .

Sabina Sapkowska

Czytaj więcej...

Baner

Ogólnopolski projekt ekologiczny - „Z ekologią na ty”

W roku szkolnym 2021/22 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie ekologicznym pt. „Z ekologią na ty”. Realizacja programu polega na wykonaniu przez uczniów kilku zadań z poszczególnych pięciu modułów. Przystąpiły do niego klasy: 3a, 3c, 4c, 5a.

Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne). Inicjatorkami programu są autorki: Magdalena Pychotka i Małgorzata Żebrowska. Projekt został objęty honorowym patronatem: Ministerstwa Klimatu Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Prezydenta miasta Ostrołęki.

plakat z projektuGłówne cele projektu:

- Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.

- Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.

- Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

Sabina Sapkowska

Pierwsze działania w ramach projektu „Z ekologią na ty” rozpoczęte…..


20210930 133327Pierwszym z zadań jakie wykonali nasi uczniowie w ramach ogólnopolskiego projektu „ Z ekologią na ty” było wrześniowe sprzątanie świata (moduł III, zadanie). Kolejnym, które zostało zrealizowane przez klasę 4c było wykonanie na lekcji przyrody lasu w słoiku (moduł II, zadanie 3). Uczniowie przynieśli duże słoiki, sznurek ozdobny, ziemię, piasek i kamyki oraz materiały dekoracyjne, wśród których znalazły się: szyszki, suche gałązki, gałązki sosny i świerka, mech, wrzosy, owoce jarzębiny i czeremchy, kwiatki. Dzieci tworzyły swoje prace z wielkim zapałem i zaangażowaniem, a wykonane ozdoby świetnie prezentują się i dekorują klasę.

Sabina Sapkowska

Czytaj więcej...