Tradycyjny Sad


 TS 3 baner

Nasza szkoła bierze udział w trzeciej edycji projektu „Tradycyjny Sad” i zarazem ogólnopolskim konkursie grantowym.

"TRADYCYJNY SAD" to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

 

W związku z tym, iż powstało dużo nowych „przemysłowych” odmian drzew owocowych, wymagających niestety dużej liczby oprysków chemicznych, coraz wyraźniej widać zainteresowanie społeczeństwa produktami naturalnymi, „ekologicznymi”. Stąd pojawia się konieczność powrotu do dawnych odmian, które przez dziesięciolecia radziły sobie świetnie w rodzimych warunkach.

Celem projektu jest: edukacja na temat tradycyjnych odmian drzew owocowych, promocja ekologicznych sposobów pielęgnacji drzew, zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian śliw oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

 Projekt polega zdobyciu wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych oraz założeniu mini sadu złożonego co najmniej 5 z tradycyjnych odmian drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Sad ma być prowadzony w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku. 

PROJEKT W SZKOLE

Grupa projektowa:

W naszej szkole grupka uczniów stworzyła zespół, który podjął się tego działania. Tworzą go uczniowie klas VII a, VII b oraz VIII a, którzy na lekcji biologii zostali zapoznani z przebiegiem projektu, jego celami i rezultatem końcowym.

Początkowo zespół nie miał pomysłu na swoją nazwę. Jednak w trakcie swoich prac, podczas jednego z zebrań, zdecydował się na jego zmianę z „Małych sadowników 51”- na zawsze zwarte i współpracujące ,,Śliwki Sabinki”. Nazwa zespołu nawiązuje oczywiście do owocu, który w dużej ilości ma być zamiar wykorzystany w mini sadzie oraz do opiekunki zespołu, która zachęciła uczniów do udziału w projekcie. Uczniowie przy tworzeniu nazwy chcieli wykazać się kreatywnością i pragnęli, aby nazwa była łatwa do zapamiętania dla innych uczniów i kojarzyła się z czymś przyjemnym. 

Zespół wymyślił swoje logo, które stanowi duża i słodka ŚLIWA, chroniona przez ciepłe i silne dłonie. Ponadto grupa projektowa stworzyła ulotkę promującą działanie zespołu.

Działania zespołu:

W związku z tym, iż projekt ma charakter konkursowy, zespól musiał wykonać szereg zadań. W ramach swoich działań musiał przybrać wymyśloną przez siebie nazwę oraz stworzyć ulotkę i logo. W następnym kroku zdobyć wiedzę na temat tradycyjnych odmian drzew owocowych, sposobu zakładania i pielęgnacji sadu, rodzajach i sposobach prowadzonych zabiegów agrotechnicznych. Grupa zapoznała się zalecanymi roślinami towarzyszącymi oraz szkodnikami i chorobami, atakującymi drzewka owocowe. Przygotowała plan i kosztorys mini sadu. Ponadto zespół przygotował prezentację multimedialną na temat swojego zespołu i zakładanego przez siebie mini sadu, wyświetlaną podczas apelu szkolnego. Grupa projektowa zawarła w niej informacje o sposobie sadzenia śliw, o chorobach atakujących te gatunki, a także sprzymierzeńcach i szkodnikach tych drzewek. Podczas prezentacji zespół pragnął zapoznać społeczność uczniowską ze swoimi celami, zarazić innych swoim zaangażowaniem i zaprosić do współpracy, jakim jest wspólne dbanie o nowo powstający mini sad.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod adresem: https://tradycyjnysad.pl/index.php?m=pa&pm=dc

Ulotka projektu

Plakat projektu