Tradycyjny Sad

Happening „Tradycyjny sad”


 20220620 142419Grupa projektowa „Zwariowane wisienki” pod opieką pani Sabiny Sapkowskiej w dniu 20.06 (w poniedziałek) zorganizowała spotkanie dla rodziców uczniów i nauczycieli. Spotkanie rozpoczęła opiekun krótko wprowadzając wszystkich w temat. Następnie zespół za pomocą prezentacji w Power point przeznaczonej dla rodziców, zapoznał zgromadzonych z projektem „Tradycyjny sad” oraz jego celami i zamierzeniami, a także ze swoimi działaniami i efektami pracy. W czasie krótkiej przerwy nastąpił krótki poczęstunek zgromadzonych domowym kompotem z wiśni oraz bułką z domowym dżemem.

Po tym słodkim akcencie kolejna „wisienka” przedstawiła prezentację, przeznaczoną dla uczniów. Zapoznała wszystkich z chorobami i szkodnikami wiśni, sposobami ich rozpoznawania, sposobem sadzenia i pielęgnacji drzewek, właściwościami zdrowotnymi wiśni i ich przeznaczeniem oraz terminarzem zabiegów. Zachęcili swoich młodszych kolegów i koleżanki do włączenie się w praace projektowe.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sadzie naszego sadownika


20220617 093847W piątek 17.06 grupa projektowa zajęcia z biologii poświeciła na działania związane  z projektem „Tradycyjny sad”. Konkretnie lekcja odbyła się w terenie, w sadzie zaprzyjaźnionego z nami sadownika - pana Krzysztofa, który wspomaga nas w tej części projektu.

Podczas spotkania pan Krzysztof zaprezentował nam swój własny sad, prowadzony  w sposób ekologiczny, który jest w jego rodzinie od trzech pokoleń. Opowiedział grupie  o zabiegach pielęgnacyjnych i sposobach „odnowienia” sadu (przycinanie gałęzi starych, wyschniętych). Pokazał i opisał stare odmiany różnych drzewek owocowych: śliw, jabłoni, grusz, wiśni oraz nowych gatunków roślin owocowych: brzoskwini, malin, truskawek, borówek. Doradził również co należy robić, aby zwiększyć szansę przejęcia się sadzonek (plewienie, obsypywanie korą). Zademonstrował w jaki sposób można samodzielnie szczepić drzewka.

Czytaj więcej...

Zabiegi pielęgnacyjne w mini sadzie


           20220620 121237  W poniedziałek 20.06 grupa projektowa prowadziła pierwsze zabiegi pielęgnacyjne w naszym mini sadzie. Było nim pielenie trawy wokół drzewek i ich podlewanie. Uczniowie posadzili także dwa drzewka owocowe, które otrzymaliśmy od naszego sadownika, pana Krzysztofa Cichonia. Do prac przyłączyły się również klasy 8a, 8c, którzy pomagali w plewieniu, ponadto podlewali łąkę kwietna i ogródki warzywne.

Czytaj więcej...

Nowe drzewka w mini sadzie


 received 425628016052944Pod koniec maja grupa projektowa „Zwariowane wisienki” wzbogaciły mini sad o nowe sadzonki drzewek owocowych zdobyte w ramach grantu projektu ogólnopolskiego „Tradycyjny sad”. Były nimi 5 sztuk wiśni odmiany Łutówka oraz 11 szt. bukszpanów wiecznie zielonych. Na początku swojej pracy uczniowie pomierzyli metrówką odpowiednie odległości rozsadzenia drzewek, następnie wykopali dołki o wymiarach pasujących do systemu korzeniowego sadzonek, posadzili drzewka, zasilili nawozem i podlali. Z niecierpliwością czekają na owoce swej pracy, „nie spoczywając na laurach”, bo wykonując kolejne zadania w ramach II części projektu.

Czytaj więcej...

Lekcja o jabłkach w ramach projektu „Tradycyjny sad”


 20220314 130623W dniu 09.03 grupa projektowa z klasy 8b pod nazwą „Zwariowane wisienki” wzięła udział w zajęciach organizowanych przez opiekuna zespołu, nauczycielkę biologii, p. Sabinę Sapkowską, realizując tym samym jedno z wymaganych zadań. Zajęcia pod tytułem „Kuszenie starym jabłkiem” rozpoczęły się od porównywania zakupionych w sklepie jabłek pod względem wyglądu i zapachu. Następnie uczniowie zastanawiali się nad tym jak wyglądać mogło jabłko, w którym w raju wąż kusił Ewę, czy było bardziej podobne do tego   z supermarketu czy raczej mogło wyglądać inaczej.

Kolejnym zadaniem jakie zostały postawione przed nimi było wyliczenie: cech owoców, na które zwracamy uwagę podczas ich zakupu, odmian jabłek, przyczynach tak małej ilości nazw owoców na półkach sklepowych, rożnego rodzaju przetworów z jabłek, sposoby przechowywania tych owoców.

Czytaj więcej...

Działania w ramach projektu „Tradycyjny sad”


 20220311 132517Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w kolejnej edycji konkursu projektowego  pt. „Tradycyjny sad”, którego tematem przewodnim w tym roku są wiśnie. Zespół projektowy pod nazwa „Zwariowane wisienki” miał w pierwszym etapie do wykonania wiele zadań. Niektóre z nich to: stworzenie oddzielnych prezentacji przeznaczonych dla rodziców i nauczycieli oraz dla uczniów, zaprojektowanie planu mini sadu, wybór sadzonek wiśni, roślin towarzyszących i zapylaczy, przygotowanie kosztorysu, przygotowanie plakatu i ulotek informacyjnych, przygotowanie  i przeprowadzenie spotkania dla rodziców, nauczycieli i uczniów, uczestniczenie w lekcji opiekuna, przeczytanie poradnika „Od laika do sadownika”, wyszukiwanie i zapoznanie się z innymi źródłami wiedzy na temat uprawy i pielęgnacji sadów, zapoznanie się z szkodnikami i sojusznikami drzewek owocowych, pozyskanie osoby wspierającej zespół- doświadczonego sadownika, prowadzenie Księgi Sadu, tworzenie raportów z każdej działalności, wymagających uzasadnień swoich działań.

Czytaj więcej...

Promocja projektu „Tradycyjny sad”


 20220314 151050W dniu 14.03 w naszej szkole odbył się apel, podczas którego nasz zespół opowiedział o projekcie pt. „Tradycyjny sad”.   Na spotkanie promujące nasz projekt do szkoły zaprosiliśmy Dyrekcję, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Nasze forum rozpoczęła pani opiekun, wprowadzając wszystkich w tematykę całego spotkania. Krótko przedstawiła organizatorów całego projektu, podkreślając iż jest to kolejna edycja, w której bierze udział nasza szkoła. Przedstawiała organizatorów, patronat honorowy oraz cały zespół.

Następnie głos zabrały „Zwariowane wisienki”, które tytułem wstępu nawiązały do opisu starych sadów z dzieciństwa naszych rodziców i nauczycieli. Poszczególne członkinie zabierając głos podkreśliły, iż wobec działalności i wpływu człowieka na ekosystem oraz popularności owoców przemysłowych konieczne staję się powracanie do dawnych tradycji i dbanie o stare odmiany drzewek.

W dalszym toku naszego happeningu przedstawiliśmy swój zespól, wymyśloną przez nas nazwę i logo. Zapoznaliśmy zgromadzonych z naszą ideą i celami. Opowiedzieliśmy o swoich działaniach i podejmowanych krokach związanych z konkursem. Poinformowaliśmy gdzie można znaleźć szczegółowe informacje odnośnie projektu.

W trakcie spotkania liderka grupy zapoznała zebranych z prezentacją multimedialną na temat naszego mini sadu i wiśni. Zademonstrowała mnogość odmian tego gatunku i zapoznała z tymi, które zamierzamy posadzić, podkreślając kryteria ich wyboru. Na koniec tej części naszego spotkania pokazaliśmy naszą księgę sadu i poinformowaliśmy o wpisach na stronie szkoły oraz szkolnym Facebooku.

Ostatnim punktem naszego programu była...degustacja! Wszyscy mieli okazję spróbować wiśni pod rozmaitymi postaciami: dżemów, konfitur, soków, kompotów, galaretek, kisieli oraz wypieków: ciast, babeczek z bezą, babeczek z bitą śmietaną, mufinek. Ta cześć okazała się naszym „gwoździem programu”, który wszystkim bardzo przypadł do gustu.

Nasi słuchacze byli bardzo skupieni i zainteresowani tematem. Po prezentacji zadawali nam sporo pytań. Dużo się od nas dowiedzieli i sporo zapamiętali, co oczywiście nas bardzo ucieszyło. Wszyscy bardzo pozytywnie postrzegają naszą inicjatywę i nie mogą się doczekać efektów.

Tradycyjny Sad 2022


 Nasza Szkoła postanowiła kontynuować swój udział w kolejnej edycji projektu „Tradycyjny Sad” i ogólnopolskim konkursie grantowym. Organizowany jest już po raz piąty i w tym roku motywem przewodnim są wiśnie.

"TRADYCYJNY SAD" to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowia społeczeństwa. Realizowany jest w formie konkursowej.

W związku z tym, iż powstało dużo nowych „przemysłowych” odmian drzew owocowych, wymagających niestety dużej liczby oprysków chemicznych, pojawia się konieczność powrotu do dawnych odmian, które ich nie wymagają. Celem projektu jest: edukacja na temat tradycyjnych odmian drzew owocowych, promocja ekologicznych sposobów pielęgnacji drzew, zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian śliw oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Po raz pierwszy wzięliśmy w nim udział dwa lata temu i w jego wyniku powstał przy naszej szkole mini sad złożony głównie ze śliw. W roku ubiegłym ideę jego tworzenia przejęła kolejna klasa zdobywając grant na czereśnie. W tym został stworzony nowy zespół „Zwariowane wisienki”. Informacje o kolejnej edycji uczniowie otrzymali na jednej z lekcji biologii, podczas której zostali zapoznani z przebiegiem projektu, jego celami i rezultatem końcowym.

A teraz coś o zespole :))

W skład zespołu „Zwariowane wisienki” wchodzi dziesięć dziewczyn, które znają się od lat, gdyż uczęszczają do tej samej klasy. Zatem nie miały trudności w dzieleniu się pomysłami ,komunikowaniu się ze sobą i podziałem zadań. Dodatkowo zespół wspiera opiekunka- pani Sabina Sapkowska, która czuwa nad pracą zespołu i pomaga w realizowaniu zadań. Nazwa zespołu nawiązuje oczywiście do owocu, który ma być wykorzystany w mini sadzie oraz szaloną kreatywnością członkiń. Zespół wymyślił swoje logo, stworzył ulotkę promującą działanie zespołu i wykonał wiele zadań w ramach projektu.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod adresem: https://tradycyjnysad.pl/

Ulotka

Tradycyjny Sad 2021


 TS 3 baner

Witamy! Tu zespół Cherry Cherry Ladies. Kim jesteśmy? I co to w ogóle za zespół? Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej!

 Nasza Szkoła postanowiła kontynuować swój udział w kolejnej edycji projektu Tradycyjny Sad  i ogólnopolskim konkursie grantowym. Organizowany jest już po raz czwarty i w tym roku motywem przewodnim są czereśnie.  

"TRADYCYJNY SAD" to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowia społeczeństwa. Realizowany jest w formie konkursowej. 

Po raz pierwszy wzięliśmy w nim udział w roku poprzednim i jego wyniku powstał przy naszej szkole minisad złożony głównie ze śliw. W tym został stworzony nowy zespół. Informacje o kolejnej edycji uczniowie otrzymali na jednej z lekcji biologii, podczas której zostali zapoznani z przebiegiem projektu, jego celami i rezultatem końcowym.

A teraz coś o nas :))

Hej! Tu Cherry Cherry Ladies! Bierzemy udział w projekcie Tradycyjny Sad. W skład naszego zespołu wchodzi osiem dziewczyn. Znamy się od lat, bo chodzimy do tej samej klasy:)) Także nie mamy oporów co do dzielenia się pomysłami , czy trudności w komunikowaniu się ze sobą. Dodatkowo nasz zespół wspiera opiekunka- pani Sabina Sapkowska. Czuwa nad naszą pracą i pomaga nam w realizowaniu zadań. Ze względu na to obecne warunki, zmuszone byłyśmy zaniechać spotkań twarzą w twarz. Jednak cóż to dla nas! Pomimo trudności zorganizowałyśmy spotkania online. Dowiedziałyśmy się na nich więcej o projekcie i podzieliłyśmy zadania. Dalej pozostało tylko działać:)) Niedługo pierwszy etap za nami, więc trzymajcie kciuki, by nam się powiodło!

PS  Na kolażu poniżej możecie zobaczyć skład naszego zespołu. Aby podkreślić zgranie, a także motyw przewodni tegorocznego projektu ubrałyśmy się wszystkie w czerwone bluzki lub dobrałyśmy elementy w tym kolorze

received 1146346565806203

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod adresem: https://www.tradycyjnysad.pl/index.php?m=op

Ulotka projektu

List 


Projekt Tradycyjny Sad - rok 2020