Projekty sportowe


 

Projekt „Tenis stołowy sposobem na rodzinną aktywność“ jest realizowany w ramach przyznanego grantu w 2015 roku. W związku z tym, że nasi uczniowie nie mają możliwości korzystania z hali sportowej (brak sali na terenie szkoły), jest to idealna forma realizacji zajęć sportowych. Dzieci z naszej placówki zajmują czołowe miejsca w Igrzyskach Miasta Białegostoku w Tenisie Stołowym. Grając pod okiem fachowców z ATS i blisko domu, znacznie poprawiają technikę i taktykę gry.

Projekt skierowany jest do uczniów, rodziców oraz nauczycieli z naszej szkoły. W pierwszej kolejności kwalifikowani są: uczniowie z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dzieci z FASD, uczniowie zagrożeni otyłością, uczniowie pochodzący z rodzin ubogich, których rodziców nie stać na sfinansowanie dodatkowych zajęć ruchowych.

W ramach projektu szkoła zorganizowała zawody tenisa stołowego:

- Turniej Rodzinny Tenisa Stołowego w szkole,

- Turniej Tenisa Stołowego szkół z oddziałami integracyjnymi i szkół specjalnych o Puchar Dyrektora SP 51.

Zajęcia tenisa stołowego odbywające się raz w tygodniu są doskonałą okazją do współpracy pomiędzy rodzicami i uczniami, co pozwala zacieśnić więzi rodzinne i wyrobić nawyk wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu.

W związku z dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców projektem ,,Tenis stołowy sposobem na rodzinną aktywność” postanowiliśmy kontynuować nasze działania składając wniosek o przyznanie grantu w 2016 roku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania.

Drugą edycję naszego projektu planujemy poszerzyć o następujące działania dla uczniów biorących w nim udział:

- Terapię taktylną, która ma na celu uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Poprzez rozwijanie zmysłu dotyku oraz optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim rozwoju sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu. Pośrednio terapia ta jest skierowana również na stymulację układu hormonalnego oraz procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowania;

- Terapię ręki, która ma na celu usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców;

- elementy fizjoterapii – masaż relaksacyjny, który jest wskazany szczególnie w stanach zmęczenia, przepracowania i stresu.

Planujemy również przeprowadzenie szkoleń dla rodziców pt.: ,,Jak pomóc mojemu dziecku?’’ oraz ,,Dotyk matki”.

Sądzimy, że na osiedlu Bagnówka, gdzie nie ma obiektu, który pozwalałby na aktywny wypoczynek, szkoła jest jedyną instytucją, która może wspomóc rodzinę oraz propagować zdrowy styl życia, przeciwdziałając patologiom i wykluczeniu społecznemu.