logoniewidzaPROJEKT „NIEWIEDZA – WYKLUCZONE”

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Ma na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, a także zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Zajęcia będą odbywać się od października 2016r. do czerwca 2017r. W projekcie przewidziano szeroką ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych tj.:

 1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 2. zajęcia wyrównawczo-edukacyjne z informatyki
 3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przyrody
 4. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego
 1. Zajęcia w formie wsparcia specjalistów i terapii zajęciowej
  1. Wparcie psychologiczne
  2. Terapia biofeedback
  3. Terapia taktylna
  4. Zajęcia stolikowe
  5. Gimnastyka korekcyjna
  6. Terapie dla dzieci z rozpoznanymi dysfunkcjami
  7. Wsparcie psychologiczne w dziedzinie rozpoznania dysfunkcji

Oprócz zajęć wyrównawczych uczniowie/uczennice będą uczestniczyć obowiązkowo w:

 • doradztwie zawodowym grupowym i indywidualnym
 • doradztwie z zakresu przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych.
 • Zachęcamy Państwa do skorzystania z wyżej wymienionej oferty zajęć i wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Regulamin rekrutacji

Deklaracja uczestnicwa

 

Fotorelacja z zajęć!