Nie pal przy mnie proszę


nie palW Naszej Szkole realizowany jest program profilaktyczny „Nie pal przy mnie proszę”. W roku szkolnym 2015/2016  realizowana jest VI edycja programu.

Program „Nie pal przy mnie proszę” kierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich rodziców. Jego założenia to:

-   uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

-   kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

-   uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia

-   uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

-   wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Program realizowany jest pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku. Szkolnym koordynatorem jest pani Agnieszka Bobaj.