Mały Mistrz


 mały

Uczniowie klas pierwszych aktywnie biorą udział w programie wychowania fizycznego pt: " Mały Mistrz". Ideą programu jest propagowanie aktywnej postawy poprzez zdobywanie odznak sportowych. Od najmłodszych lat warto uczyć, że można pokochać wysiłek. Mali sportowcy zdobyli już odznakę TURYSTY i GIMNASTYKA. Przeszli próbę równowagi i zwinności na belce odwróconej ławeczki. Ćwiczyli na drabinkach. Z łatwością zdobyli odznakę PIŁKARZA. Potrafią kozłować , podawać i chwytać oraz rzucać piłką do  celu. W okresie zimowym trenowali aby zdobyć odznakę SANECZKARZA. Przed nimi są jeszcze do zdobycia inne sprawności. Swoją postawą i zaangażowaniem klasy pierwsze pokazują, że dodatkowe zajęcia ruchowe są interesujące i motywujące do podejmowania innych działań. Należy pamiętać, że:

" DO SZKOŁY CHODZI NIE TYLKO GŁOWA DZIECKA, ALE ONO CAŁE" 

 


 

Uczniowie klas II a i II b realizują drugi rok Program Mały Mistrz. Program ten jest jednym z programów popularyzujących aktywność fizyczną dzieci, które Ministerstwo Sportu i turystyki proponuje młodszym Polakom. W tym roku szkolnym uczniowie podejmowali umiejętności zdobycia odznaki z Turystyki/ były to wyjścia na terenie Bagnówki , rozpoznawanie miejsc znanych dla tej dzielnicy/- wrzesień ,październik. W kolejnych miesiącach listopad i grudzień zdobywaliśmy sprawności z zakresu Gimnastyk-Tancerz. Umiejętność ta polegała na opanowaniu prostych form tanecznych tańców ludowych, turniejowych oraz elementów rytmiki. Styczeń i luty do doskonały okres na podjęcie zdobycia odznaki Saneczkarz-Łyżwiarz- Narciarz. Uczniowie poszerzali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa podczas zajęć na śniegu i lodzie oraz zasad hartowania się. Dzieci chętnie przynosiły swoje sanki, aby móc poznane zasady wykorzystać w praktyce -jazda na sankach z górki i po płaskim terenie Kolejne odznaki do zdobycia przed nami…