„Bieg po zdrowie”


Bieg po zdrowie„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych (9-10 lat) oraz ich nauczyciele i rodzice.

Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Szkolnym Koordynatorem jest Dominika Kwaśniewska. Program realizowany w klasach IV.

„Znajdź właściwe rozwiązanie”


 znajdz„Znajdź właściwe rozwiązanie” to program profilaktyki palenia tytoniu, który adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.

Program ukierunkowany jest na:

- uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników,

- uświadomienia odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie,

- kształtowanie szacunku do siebie, zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Program realizowany jest pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Białymstoku. Szkolnym koordynatorem jest pani Marta Falkowska.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE” W KLASACH SIÓDMYCH SZKOŁY

PLACÓWKI I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE DZIECKO I RODZINĘ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

– organizuje różnorodne formy pomocy rodzinom potrzebującym.

ul. Malmeda 8, tel. 85 732 20 52

http://www.mopr.bialystok.pl/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1

– pomaga dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dotyczących zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, emocjonalnych, zaburzeń w zachowaniu. Poradnia prowadzi poradnictwo dla rodziców.

ul. Piotrkowska 2 , tel. 85 744 53 50

http://www.poradnia.bialystok.pl/

Czytaj więcej...

Profilaktyka grypy


 

PORADNIK – OBJAWY ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE


Poradnik