PLACÓWKI I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE DZIECKO I RODZINĘ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

– organizuje różnorodne formy pomocy rodzinom potrzebującym.

ul. Malmeda 8, tel. 85 732 20 52

http://www.mopr.bialystok.pl/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1

– pomaga dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dotyczących zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, emocjonalnych, zaburzeń w zachowaniu. Poradnia prowadzi poradnictwo dla rodziców.

ul. Piotrkowska 2 , tel. 85 744 53 50

http://www.poradnia.bialystok.pl/

Czytaj więcej...

PORADNIK – OBJAWY ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE


Poradnik