INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuje się, iż:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, 15-197 Białystok, ul. Jana Krzysztofa Kluka 11 A gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa,       w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, 15-197 Białystok, ul. Jana Krzysztofa Kluka 11 A reprezentowana przez dyrektora szkoły(przedszkola).
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły(przedszkola) – na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, 15-197 Białystok,
    ul. Jana Krzysztofa Kluka 11 A, nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w Szkoła Podstawowa Nr 51
im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, 15-197 Białystok, ul. Jana Krzysztofa Kluka 11 A.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: pocztą elektroniczną iod@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, 15-197 Białystok,
ul. Jana Krzysztofa Kluka 11 A