Projekt  MATEMATYKA W KREATYWNYCH GRACH - MATHS EN JEUX  - MATHS THROUGH GAMES
logoNasz nowy projekt ma operać się na tworzeniu gier edukacyjnych – matematycznych. Te gry mają jednoczyć dzieci i stymulować je do bycia „aktorami matematyki, a to prowadzi je do przyjęcia naukowego podejścia, a jednocześnie zabawy. Aby osiągnąć cel gry, uczniowie muszą sformułować hipotezy, przetestować i zweryfikować je pod koniec gry.

Matematyka, jest ogólnie przyjęta, jako podstawa / królowa nauk. Jest ona ważną częścią naszego codziennego życia, jeszcze bardziej od czasu pojawienia się informatyki i robotyki. Niemniej jednak, jest to dział, który przeraża wielu ludzi, dorosłych i dzieci ze szkoły podstawowej.

 

Aby wyeliminować te negatywne idee, zmienić podejście do nowych pojęć i udowodnić, że tak zwana gałąź teoretyczna i abstrakcyjna może być poruszona w zabawny sposób w dzieciństwie, w wieku szkolnym, stworzymy bazę danych o różnych grach. Obejmują one wszystkie dziedziny matematyczne: obliczenia, liczby, pomiary, geometrię, zarządzanie danymi, logikę.

Gry będą dostosowywane do różnych poziomów szkoły podstawowej i będą skierowane do wszystkich typów dzieci.

Projekt umożliwi stworzenie co najmniej 42 gier, w tym reguł, planów montażu, a także planów lekcji, umożliwiających wszystkim użytkownikom dopasowanie proponowanych podejść do gry.

Międzynarodowe spotkania umożliwią uczniom poprawę ich umiejętności matematyki poprzez eksperymentowanie przy jednoczesnym aktywnym budowaniu europejskiego obywatelstwa.

Umożliwią nauczycielom wzbogacenie ich praktyk pedagogicznych poprzez wymianę, konfrontację, analizowanie, dzielenie się i łączenie dydaktycznych umiejętności i wiedzy.

To dzielenie będzie punktem odniesienia dla wszystkich dorosłych i dzieci, aby nauczyć się z doświadczeń partnerów w swoim kraju lub szkole.

Produkcje przeznaczone są do eksperymentowania i wykorzystywania przez wszystkich nauczycieli, którzy chcą tego, na swoich zajęciach, ale także przez rodziny i innych pracowników edukacyjnych nastawionych na sukces uczniów.

Nasza grupa projektowa składa się z 6 państw:

  • Fracja – nasz główny koordynator,
  • Słowenia,
  • Portugalia,
  • Polska,
  • Belgia,
  • Włochy.

Sześć domen matematycznych, pochodzących z programów krajów partnerskich, zostanie zrealizowanych w ciągu 3 lat projektu.

Każdego roku wszyscy partnerzy będą odpowiedzialni za poszukiwania i animowanie dwóch z tych obszarów:

rok 1:

- liczby całkowite (N), ułamki i liczby dziesiętne

- Zarządzanie danymi

rok 2:

- Operacje i obliczenia

- Logika

rok 3:

- geometria

- pomiary