Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

 Wykaz zajęć rozwijających dla uczniów klas I-III:

L.P

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień tygodnia

Czas trwania

1.           

„Koło teatralne”

D.Lankau, D.Sikorska

wtorek

1250- 1335

2.           

„Koło kulinarne”

S.Sapkowska, N.Kruk

piątek

900-1000

3.           

„Zajęcia kulinarne”

M.Mojsak

Środa

1445-1530

4.           

Zajęcia sportowe

N.Kruk

   

5.           

Zajęcia sportowe-piłka nożna

M.Sawicki

piątek

950-1035

6.          

„Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno – przyrodnicze ucznia zdolnego”

A.Połocka

poniedziałek

1345

7.           

„Łamigłówki mądrej główki” – zajęcia rozwijające logiczne myślenie

J.Archacka- Rynkiewicz

czwartek

1050-1135

8.           

„Koło języka angielskiego”

E.Sielewoniak

wtorek

1250- 1335

9.           

„Koło plastyczne- Studium rysunku”

M.Lewońko

środa

1030-1130

10.         

„Koło plastyczne- Studium rysunku”

M.Lewońko

piątek

1200-1300

11.         

„Koło plastyczne- Mały artysta”

K.Bołtruczuk

czwartek

850-950

12.         

Zajęcia rozwijające uzdolnienia-„Chcę i potrafię”

A.Martyniuk

wtorek

1150-1235

13.         

Zajęcia rozwijające

A.Cukierda

wtorek

1050-1135

14.         

„Koło młodego artysty”

T.Daniluk

piątek

1250-1335

15.     

„Koło Miłośników biblioteki”

H.Kozłowska

Z.Korolczuk

czwartek

800-940

16.         

Zajęcia rozwijające umiejętności posługiwania się wybranymi programami komputerowymi -Kółko komputerowe.

Z.Korolczuk

poniedziałek

1400-1500

17.         

Koło czytelnicze ”Czytam, więc więcej wiem”

A.Wdowiarska

środa

1350-1450

18.         

Zajęcia rozwijające z języka polskiego - Zabawy z czytaniem.

A.Kaczorowska

czwartek

1200-1300

19.         

Zajęcia rozwijające aktywność twórczą

L.Krętowska

czwartek

1440-1525

20.         

Zajęcia rozwijające aktywność twórczą

L.Krętowska

poniedziałek

1240-1325

21.         

Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki

D.Szekalska

piątek

1240-1325

Wykaz zajęć wyrównawczych dla uczniów klas I-III:

L.P

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień tygodnia

Czas trwania

         1.        

Koło rozwijające umiejętności polonistyczne i matematyczne

J.Archacka-Rynkiewicz

środa

1250-1325

2.      

Koło wyrównujące wiedzę”

D.Sikorska

czwartek

1050-1135

3.     

„Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego”

E.Sielewoniak

czwartek

855-940

      4.   

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – „Zadania sowy dla mądrej głowy”

D.Lankau

wtorek

1150-1235

         5.        

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze –„Pierwszaki wesołe dzieciaki”

A.Martyniuk

czwartek

855-940

 6.   

Koło doskonalące umiejętności- „To już wiem”

T.Daniluk

czwartek

955-1040

7.   

„Czytanki, opowiadanki, rozwijanki”

A.Połocka

wtorek

810

8.   

„Potrafię coraz więcej”

A.Jeżewska

czwartek

855-940

9.  

„Zagadki logiczne”

A.Jeżewska

wtorek

1250-1335

10. 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

D.Szekalska

piątek

1150-1235

 

Zajęcia specjalistyczne: (kwalifikują nauczyciele prowadzący zajęcia)

  1. Terapia pedagogiczna
  2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
  3. Terapia taktylna
  4. EEG Biofeedback
  5. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne
  6. Fizjoterapia
  7. Terapia behawioralna
  8. Zajęcia logopedyczne
  9. Zajęcia z psychologiem

 

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

Regulamin Zajęć pozalekcyjnych znajduje się w bibliotece szkolnej.

Ze względu na trudności lokalowe ilość zajęć i czas ich prowadzenia jest ograniczony.