W naszej szkole jest 11 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej, w tym 6 integracyjne, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspierane przez grono specjalistów.

Klasy I-III pracują na wydzielonym piętrze. Kolorowe, przestronne sale wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne, umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci. Każda sala posiada nowoczesny sprzęt audio, laptop, tablicę multimedialną i rzutnik oraz bezprzewodowe połączenie z Internetem. Dzięki temu zajęcia są wzbogacane poprzez programy edukacyjne oraz szybki dostęp do wiedzy dzięki Internetowi. Estetyczne meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wieku rozwojowego dzieci. Uczniowie korzystają z pracowni informatycznej.