Krótka historia o polskich symbolach narodowych


 SDC173184 grudnia klasa 2d uczestniczyła w lekcji bibliotecznej „Krótka historia o polskich symbolach narodowych” w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Celem lekcji bibliotecznej było omówienie genezy powstania polskich symboli narodowych. Podczas zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykonywały wyznaczone zadania, w trakcie których miały okazję poszerzyć swoje wiadomości.

 Uczniowie zapoznali się z wystawą historyczną, oglądali fragmenty filmów, słuchali specjalnie dobranych fragmentów muzyki. Uczniowie poznali kroki poloneza, a po paru próbach udało się wykonać układ choreograficzny.

 

Uczniowie za wzorowe zachowanie otrzymali dyplom i możliwość zwiedzenia Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli.

Wyjście na spotkanie zorganizowała Teresa Daniluk oraz Katarzyna Mazurek-Łajewska.