Wycieczka na spektal teatralny i codzienne rozmaitości klasy IIIB.


IIIB klasaWraz z innymi uczniami naszej szkoły dzieci wybrały się na spektakl Narodowego Teatru Edukacyjnego Artenes pt. Zaklęte granie, nawiązującego do spędzania przez dzieci zbyt wiele czasu przed komputerem. To było bardzo pouczające przedstawienie współczesnego problemu dotyczącego wielu dzieciaków. Na pewno większość uczniów wyciągnęła właściwe wnioski wynikające z prezentacji sztuki i jej głównego przekazu.
Poza tym czas mija, wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego i dzieciaki korzystają z czasu bycia uczniem wstępnej edukacji szkolnej, gdzie często nauka odbywa się przez zabawę, praktycznie, przez co ma wielki walor edukacyjny.
Za Konfucjuszem - Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem...i tej zasady sie trzymamy :)
mgr Lidia Krętowska