KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p.

Tematyka

Nauczyciel

odpowiedzialny

Termin

1.       

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor

03 IX 2018

2.       

Sprzątanie Świata

p. D. Falkowska, p. S. Sapkowska

22 IX 2018

3.       

Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę (17 września 1939 r.)

p. K. Gołębiewski, p. W. Grabowski

17 IX 2018

4.       

Klasowe obchody dnia chłopaka

p. D. Kwaśniewska / SU

28 IX 2018

5.       

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Ślubowanie klas pierwszych

p. D. Sikorska, p. A. Połocka,

p. M. Jabłońska, p. G. Wysocka,

p. J. Augustynowicz

11 X 2018

6.       

Dzień Papieża Jana Pawła II Dzień Papieski

16 października, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie papieżowi-Polakowi Janowi Pawłowi II

ks. P. Zalewski, p. A. Cecerko

16 X 2018

7.       

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego

p. E. Ługowska-Marczuk,

p. M. Sawicki, p. T. Hryń

X / XI 2018

8.       

Dzień Wszystkich Świętych w Polsce i na świecie

p. J. Kosidło, p. A. Piórecka,

ks. J. Czurak, p. E. Sielewoniak,

p. A. Zielenkiewicz

XI 2018

9.       

Obchody Narodowego Święta Niepodległości (11 listopada)

p. M. Chorąży, p. W. Łukaszewicz

10 XI 2018

10.   

Wieczór Andrzejkowy

p. U. Kisielewska, SU, wychowawcy

29 XI 2018

11.   

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

p. A. Bobaj, p. C. Lulewicz,

p. E. Sokolewicz, p. J. Augustynowicz, p. Ł. Piwowarczyk, p. W. Hryń, p. T. Hryń, p. A Jeżewska

3 XII 2018

12.   

Mikołajki szkolne

wychowawcy

6 XII 2018

13.   

Dzień Patrona Szkoły - Ludwika Zamenhofa

p. D. Sikorska, p. D. Lankau,

zespół ds. promocji szkoły,

14 XII 2018

14.   

Dni Praw Człowieka

p. H. Tyszka, pedagodzy

XII 2018

15.   

Jasełka Bożonarodzeniowe / Wigilia Szkolna

ks. P. Zalewski, ks. J. Czurak,

p. T. R. Rybicki, p. A. Grzybek

22 XII 2018

16.   

Dzień Babci i Dziadka

wychowawcy

21 I 2019

17.   

Zabawa choinkowa oddziałów przedszkolnych

wychowawcy oddziałów przedszkolnych, Rada Rodziców

07 II 2019

18.   

Zabawa choinkowa klas I-III

wychowawcy, Rada Rodziców

07 II 2019

19.   

Zabawa choinkowa klas IV-VI

Rada rodziców, wychowawcy

06 II 2019

20.   

Zabawa choinkowa klas VII-VIII

Rada Rodziców, wychowawcy

08.II.2019

21.   

Walentynki szkolne

Samorząd Uczniowski

14 II 2019

22.   

Dzień Bezpiecznego Internetu

p. B. Hrynkiewicz, p. T. Minczewski

II 2019

23.   

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Samorząd Uczniowski

08 III 2019

24.   

Pierwszy Dzień Wiosny

wychowawcy

21 III 2019

25.   

Dni Otwarte Szkoły

zespół do spraw promocji szkoły

III / IV 2019

26.   

Rekolekcje Wielkopostne

ks. P. Zalewski, ks. J. Czurak, p. T. R. Rybicki

IV 2019

27.   

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

Rocznica Zbrodni Katyńskiej

pracownicy biblioteki

IV 2019

28.   

„Święto Ziemi”

p. S. Sapkowska

IV 2019

29.   

Święto Konstytucji 3 Maja

p. W. Łukaszewicz, p. N. Czyżewska

26 IV 2019

30.   

Dzień Matki w oddziałach przedszkolnych

wychowawcy oddziałów przedszkolnych

V 2019

31.   

Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

nauczyciele wspomagający, wychowawcy klas integracyjnych

wg kalendarza imprez miejskich

32.   

Dzień Dziecka

wychowawcy

31.V 2019

33.   

Dzień Sportu

p. T. Hryń, p. W. Hryń, zespół ds. promocji sportu

VI 2019

34.   

Tydzień Rodziny

wszyscy nauczyciele

27-31.V.2019

35.   

Zakończenie klasy VIII

wychowawcy klas VIII

20.VI 2019

36.   

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych szkoły

p. D. Sikorska, p. D. Lankau

21 VI 2019

37.   

Uroczystości oddziałów przedszkolnych związanych z Dniem Ojca

wychowawcy oddziałów przedszkolnych

23 VI 2019

38.   

Zakończenie roku w oddziałach przedszkolnych

wychowawcy oddziałów przedszkolnych

31 VII 2019

39.   

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

dyrekcja szkoły

01 IX 2020

*Kalendarz może ulec zmianie ze względów organizacyjnych.