Spotkanie z Konstytucją 3 maja


IMG 238827 kwietnia 2018r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony uwaleniu Konstytucji 3 maja. Na początku uczennica klasy Vc, Zuzanna Ostaszewska razem ze swoją klasą odśpiewała z akompaniamentem gitarowym pieśń „Witaj majowa jutrzenko”. Następnie trzej narratorzy przybliżyli okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 

Dziennikarka, w którą wcieliła się Livia Leszczyński, przepytała twórców Konstytucji o przyczyny I rozbioru w 1772 roku. W rolę Króla Augusta Poniatowskiego wcielił się Miłosz Rzepniewski – odpowiadając jak doszło do I rozbioru Polski. Z kolei Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski – jego postać zagrała Karolina Sepczyńska – opowiedziała, jakie jeszcze czynniki złożyły się na I upadek Rzeczypospolitej. Natomiast Hugo Kołłątaj – Iza Andrysewicz – opowiedziała, co było jeszcze przyczyną rozbiorów Polski w XVIII wieku

„ Niezdolność do reform, mogących wzmocnić siłę militarną Polski, stałego opodatkowania szlachty”. W dalszej kolejności postać Stanisława Staszica – zagrała Magdalena Borkowska – opowiedziała, czym było liberum veto. Na koniec cały zespół odśpiewał Vivat Król, Vivat Naród!, Vivat Wszystkie Stany i refren piosenki „Witaj majowa jutrzenko”.

Zgromadzona publiczność nagrodziła młodych artystów oklaskami.

mgr Małgorzata Chorąży