I Targi Wiedzy o Autyzmie i Zespole Aspergera


LOGO TARGI PO AKCEPTACJI 2a 300x23621 kwietnia 2018 odbyły się Pierwsze Targi Wiedzy o Autyzmie i Zespole Aspergera. Główny organizator, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku zaprosiło do współpracy kilkanaście wiodących instytucji z regionu zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą z ASD (spektrum zaburzeń autystycznych). Nasza Szkoła miała przyjemność współorganizowania tego nowatorskiego przedsięwzięcia.

Podziękowanie

 

Targi Wiedzy skierowane były do wszystkich osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. W szczególności rodziców i bliskich osób z ASD, a także nauczycieli i terapeutów.

W części teoretycznej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w następujących wykładach prowadzonych przez doświadczonych specjalistów:

 • Metody pracy z osobami z Autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Komunikacja społeczna osób z Autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Organizacja aktywności dzieci z Autyzmem w środowisku domowym.
 • Praca z trudnymi zachowaniami.

W części praktycznej Targów można było poznać metody najczęściej wykorzystywane w pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami z autyzmem lub Zespołem Aspergera:

 • Stosowana Analiza Zachowań w praktyce (terapia behawioralna).
 • Metoda PECS – Picture Exchange Communication System.
 • Metoda Integracji Sensorycznej.
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 • Terapia Ręki.
 • Terapia Taktylna.
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • Metoda Denisona.
 • Nauka przez zabawę.

Ponadto w praktyczny sposób można było dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu technologii IT w pracy terapeutycznej, rozwijaniu samodzielności i dostosowaniu wymagań edukacyjnych.

Nauczyciele z naszej szkoły byli odpowiedzialni za przedstawienie uczestnikom targów Terapii Ręki i Terapii Taktylnej. Stanowiska przez nas przygotowane cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Trzecią część Targów stanowiły bezpłatne, indywidualne konsultacje ze specjalistami. Porad udzielali: pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, psycholog, psychiatra, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, specjalista terapii taktylnej, specjalista treningu słuchowego Tomatisa, doradca zawodowy. Spotkać się także było można z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pracownikami Miejskiego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności, pracownikami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku i wolontariuszami Białostockiej Grupy Wsparcia.

Cała impreza odniosła wielki sukces. Uczestnicy Targów wystawili organizatorom wiele przychylnych komentarzy, dopisała duża frekwencja. Pracownicy naszej szkoły są zadowoleni z przebiegu Targów i dumni z uczestnictwa w nich. Wiemy, że tylko rozumiejąc specyfikę pracy z osobami z autyzmem, w oparciu o najnowszą wiedzę pozbawioną mitów, uprzedzeń i nieporozumień można w sposób skuteczny pomagać naszym podopiecznym.

mgr Łukasz Piwowarczyk