caritas2Słowa: dobroć, pomoc, wrażliwość odnaleźć można w wielu słownikach, ale czy także w naszych sercach?”

…zdecydowanie tak! 

17 kwietnia (niedziela) 2016 r. w Parafii Zwiastowania NMP odbyła się akcja wolontariuszy Szkolnego Koła CARITAS pt.: ,,POMAGAM”, która miała na celu zbiórkę pieniędzy na przeprowadzenie przeszczepu komórek macierzystych mamie jednej z uczennic naszej szkoły. Pani Monika choruje na dystrofię dwuobręczową typu 2A- krótko mówiąc, zanik mięśni.

Dzięki uprzejmości i ogromnej pomocy Ks. Proboszcza Adama Snarskiego oraz Ks. Pawła Zalewskiego u drzwi Kościoła pojawili się z puszkami nasi uczniowie oraz nauczyciele, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi, a Ksiądz Proboszcz w swoich ogłoszeniach pięknie apelował o udzielenie wsparcia Pani Monice.

W tym dniu pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zjednoczyć się dla szczytnego celu, bo taką ogromną siłę można czerpać jedynie ze wspólnoty. Każdy, kto wrzucił pieniądze do puszki podzielił się cząstką siebie, a to ogromna pomoc w zbiórce funduszy na zabieg przeszczepu komórek macierzystych - niezbędny, by przywrócić Pani Monice zdrowie.

Dlatego też chcielibyśmy podziękować tym wszystkim, którzy okazali dobre serce i zaangażowali się w akcję charytatywną na rzecz Pani Moniki. Szczególne wyrazy uznania należą się Księdzu Proboszczowi, który zawsze jest otwarty na ludzką krzywdę i bezinteresownie służy pomocą swoim parafianom.

Panią Monikę można wesprzeć również przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji AVALON KRS 0000270809  cel: Kozłowska, 5732 na numer konta 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 z dopiskiem Kozłowska, 5732 lub wysyłając SMS na nr: 75165 o treści POMOC 5732 (koszt SMSa to 5zł netto)