Inscenizacja mitów greckich na języku polskim


p1080933Na języku polskim też można się świetnie bawić. Przekonali się o tym uczniowie klas piątych. Po zakończeniu omawiania mitów greckich pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Małgorzaty Chorąży mieli za zadanie przygotować w grupach inscenizację dowolnie wybranej opowieści. Uczniowie sami pisali scenariusze, podzielili się rolami, przygotowywali scenografię i stroje. W ich rękach pozostała również odpowiedzialność za próby do przedstawienia. Zadanie wymagało świetnej organizacji, dobrego podziału ról w zespole i uczyło odpowiedzialności za efekt końcowy.

W marcowy dzień każdy zespół zaprezentował na języku polskim swoją inscenizację mitu. Zarówno widzowie, jak i młodzi aktorzy bawili się świetnie. Tym sposobem wszyscy mogli przez chwilę poczuć się jak prawdziwi realizatorzy przedstawienia teatralnego i sprawdzić swoją wiedzę o mitach i teatrze w praktyce.