mms img 576200945W  pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 w ramach projektu Erasmus+ "Każde dziecko jest artystą" realizowane jest działanie Sztuka Ziemi (inaczej Land Art )to działalność artystyczna, której obszarem działania (tłem, kontekstem czy tworzywem) jest przestrzeń ziemi, obszar środowiska naturalnego.
Żeby przybliżyć uczniom ideę tego działania w holu naszej szkoły została przygotowana ekspozycja o Sztuce Ziemi.