Warsztaty „Śladami przedwojennego miasta Białegostoku”


SDC1571921.04.2016 roku klasa Vc wybrała się na warsztaty pod tytułem „Śladami przedwojennego miasta” do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, mieszczącego się w Ratuszu. Podczas spotkania uczniowie przenieśli się w odległe czasy po to, aby poznać historię naszego miasta, a w szczególności historię niesamowitych budynków znajdujących się w centrum. Uczniowie dowiedzieli się o istnieniu w odległych czasach wielu wspaniałych budowli, których niestety już nie ma na mapie miasta. Z drugiej strony zobaczyli także, które z budynków przetrwały  po dzień dzisiejszy. Ze szczególnym zainteresowaniem uczniowie wysłuchali opowieści o czasach świetności, a także upadku i późniejszej odbudowie Pałacu Branickich, jak również Ratusza. Warsztaty zostały zwieńczone spacerem po centrum Białegostoku z uwzględnieniem Pałacu tak, aby na żywo uczniowie mogli zobaczyć wszystkie omawiane tego dnia budynki i jeszcze raz zastanowić się nad ich wspaniałą historią.