Odpowiedzialność prawna nieletnich
IMG 06092 października 2017r. klasa VIIc miała spotkanie z funkcjonariuszem Policji. Pani Policjant przez godzinę uzmysławiała naszym nastolatkom, jakie prawne konsekwencje mogą ponieść popełniając czyny niedozwolone i naganne. Tłumaczyła również, jakie zachowania mają znamiona demoralizacji wśród młodzieży i w jakich sytuacjach przyjeżdża patrol policji do szkoły. Klasa VIIc niewątpliwe została wzbogacona w wiedzę i jako bardzo grzeczna młodzież - złego czynić nie zamierzają :)