Bezpieczna droga do szkoły


IMG 0571Każdego dnia dzieci pokonując drogę do szkoły, muszą przemieszczać się często drogami o wzmożonym ruchu. Aby uchronić je przed niebezpieczeństwem podejmujemy różne działania profilaktyczne. Jedną z form takich działań w naszej szkole było spotkanie z udziałem Policji. 28 września odbyło się spotkanie, którego hasłem przewodnim była „Bezpieczna droga do szkoły”. W niecodziennym spotkaniu z funkcjonariuszami Policji uczestniczyły dzieci z klas 0 – I.

 Dzięki temu spotkaniu najmłodsi uczniowie poznali, a niektórzy tylko przypomnieli, zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym. Tegoroczne zajęcia profilaktyczne były niezwykle interesujące, ponieważ Panie Policjantki przybyły do nas z „Autochodzkiem”. Największą atrakcją spotkania była możliwość wcielenia się dzieci w role pieszych  i pojazdów na drodze. Uczyły się w ten sposób zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, umiejętności „czytania” znaków drogowych i świateł. Po spotkaniu wszyscy uczniowie otrzymali odblaski, aby w ciemności było ich widać. Za ciekawe zajęcia serdecznie dziękujemy.