Rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych ( "zerówka")
i klas pierwszych w roku szkolnym 2017/18
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 będzie odbywać się w terminie 06 – 13 kwietnia 2017 r.
Zapraszamy do składania zgłoszeń w godzinach pracy sekretariatu.
Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do placówki będzie można wypełnić za pośrednictwem strony internetowej:
Następnie zgłoszenie należy wydrukować,  podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.
Zgłoszenie przyjęcia dziecka do placówki będzie też do pobrania w sekretariacie szkoły. 

Informacja dotycząca zasad rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Informacja dotycząca zasad rekrutacji do szkół podstawowych